Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21 posėdžio darbotvarkė

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

2021-12-21 POSĖDŽIO

DARBOTVARKĖ

Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks 2021 m. gruodžio 21 d. 13.00 val. nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis.

Posėdžio d a r b o t v a r k ė:

 1. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 2. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2022 metų veiklos programos patvirtinimo.
 3. Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto dalinio pakeitimo.
 4. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. 1-15 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 5. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. 1-93 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo.
 6. Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo iš apskaitos.
 7. Dėl Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl turto perdavimo VšĮ Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 9. Dėl turto perdavimo Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 10. Dėl Širvintiškio kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 11. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-108 „Dėl įkainių patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Širvintų rajono savivaldybės turto įkeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 13. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-223 „Dėl Vežėjų patirtų nuostolių, susidariusių dėl Širvintų rajono savivaldybės visuomenei teikiamų būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
 14. Dėl Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje iki 2030 metų planuojamų įrengti viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų plano patvirtinimo.
 15. Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinio (priemiestinio) ir Širvintų miesto ir priemiesčių reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų ir jų eismo tvarkaraščių nustatymo.
 16. Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 1-269 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 17. Dėl turto perdavimo UAB „Širvintų vandenys“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 18. Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiestinio), miesto ir priemiesčių reguliaraus susisiekimo maršrutais tarifo ir kainos nustatymo.
 19. Dėl turto perdavimo Širvintų meno mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 20. Dėl turto perdavimo UAB „Širvintų šiluma“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 21. Dėl turto perėmimo iš Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos ir turto perdavimo Širvintų „Atžalyno“ progimnazijai.
 22. Dėl turto, esančio Vilniaus g. 61, Širvintose, nuomos.
 23. Dėl Savivaldybės patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo daikto (melioracijos statinio) pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti.