Dailidžionių k. bus atliekamas žemės sklypo ribų ženklinimas

   Informuoju, kad 2022 m. sausio 12 d. nuo 14.15 val. bus atliekamas žemės sklypo (kadastro Nr. 8940/0001:0000/projektinis Nr. 1292), esančio Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r., ribų ženklinimas.

   Kviečiame   gretimų žemės sklypų (kadastro Nr. 8940/0001:279, kadastro Nr. 8940/0001:270), esančių Dailidžionių k., Širvintų sen., Širvintų r., mirusio savininko galimus paveldėtojus arba jų įgaliotus asmenis, dalyvauti žemės sklypo (kadastro Nr. 8940/0001:0000/projektinis Nr. 1292) ribų ženklinime.

   Jei negalėsite dalyvauti ženklinant žemės sklypo (kadastro Nr. 8940/0001:0000/projektinis Nr. 1292) ribas, turite pranešti apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki darbų pradžios adresu: UAB „GeoVySa“, I. Šeiniaus g. 15, Širvintos, tel. 864718209, 860339910. El. paštas [email protected]

   Jums neatvykus ar neinformavus apie savo neatvykimą darbai bus tęsiami.

Matininkė Sandra Venslovienė

Užsakymas ŠS Nr. 21-159