Auksinių vestuvių proga sveikiname Stasį ir Stasę Stravinskus

Stasė ir Stasys Stravinskai – 50 metų kartu

Mūsų brangiausi,

Nejučiomis prabėga metai
Ir viskas lieka praeity,
Bet tas gyvenimas
Lyg viesulo verpetas
Palieka pėdsakus širdy
Negrįžta valandėlė nei viena
Ir nei minutei laikas nesustoja
Išmokit džiaugtis kiekviena diena,
Kurią gyvenimas Jums dovanoja.

Auksinių vestuvių proga Stasį ir Stasę Stravinskus sveikina: dukros, sūnus, žentai, marti ir anūkai.

Parašykite komentarą

*

code