Užuojautą reiškiame Gintui Šmaukštai

   „Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime”. (Iš maldos į Dievo Motiną)

   Sunkią netekties valandą, mirus mylimam Tėčiui, nuoširdžią užuojautą reiškiame Gintui  Šmaukštai.

Danutė ir Edvardas Janušiai