Opozicijos siūlymai biudžeto projekto korekcijai

 Vasario 2 d. komitetų posėdyje tarybos nariams buvo pristatytas pirminis subalansuotas Širvintų rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto projektas, Mes, tarybos nariai opozicijoje tiek komitetų posėdžio metu, tiek po jo skyrėme daug dėmesio šiam projektui nagrinėti, atsižvelgėme į gyventojų išsakytas nuomones, suformulavome pasiūlymus biudžeto projekto korekcijai ir juos pateikėme savivaldybės merei, administracijos direktorei bei tarybai. Prašome su jais supažindinti Jūsų skaitytojus, mūsų rajono gyventojus. Tikimės, kad į šiuos racionalius pasiūlymus bus atsižvelgta tarybos posėdžio metu ir biudžetas taps labiau socialiai orientuotu į rajono gyventojus bei jų lūkesčius. / Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Alytė Skeberienė

 

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS OPOZICIJA

 

Širvintų rajono savivaldybės tarybai                                                          2022-02-06      Nr.

Širvintų rajono savivaldybės merei

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorei

PASIŪLYMAS DĖL ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PROJEKTO

    Mes, žemiau pasirašę Tarybos nariai, susipažinę su pateiktu pirminiu Savivaldybės 2022 metų biudžeto projektu, teikiame svarstymui šiuos pasiūlymus:

 1. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 1.3.3.3. (funkcinės klasifikacijos kodas) Įvairios veiklos išlaidas nuo projekte numatytų 120 tūkst. eurų iki 20 tūkst. eurų.
 2. Sumažinti 01 programos (Valdymo tobulinimo programa) 8.3.1.2. (funkcinės klasifikacijos kodas) Leidybos, informacijos teikimo išlaidas nuo projekte numatytų 10 tūkst. eurų iki 5 tūkst. eurų.

   Argumentuodami savo 1 ir 2 siūlymus norime pabrėžti, jog mus stebina, mūsų manymu, neracionaliai didelis įvairios veiklos (1.3.3.3.) bei leidybos ir informacijos teikimo (8.3.1.2) išlaidų finansavimas. Jau ne kartą esame atkreipę dėmesį, kad šioms sritims yra skiriamos milžiniškos lėšos, o pradėję domėtis tų lėšų panaudojimu negavome pilnos informacijos, kur ir kaip, ar racionaliai tos lėšos buvo panaudotos. Rajono merę reklamuojančių leidinių gamyba ir sklaida ne tik Širvintų, bet ir kaimyniniuose rajonuose taip pat reikalauja tam skirtų lėšų mažinimo. Sumažinus lėšas savireklamai, jos galėtų būti skirtos spręsti probleminių sričių klausimus.

 1. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 4.1.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo išlaidas nuo dabar siūlomų 500 eurų iki 10 tūkst. eurų.
 2. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 4.2.1.6. (funkcinės klasifikacijos kodas) Ūkininkų rėmimui skirtas išlaidas nuo projekte numatyto 1,5 tūkst. eurų iki 10 tūkst. eurų.

   Argumentuodami šiuos pasiūlymus atkreipiame dėmesį į šioms sritims siūlomų lėšų dydį. Mūsų rajone reikia skatinti verslumą, naujų darbo vietų kūrimą. Prašomos padidinti lėšos galėtų būti panaudojamos naujų įmonių ar filialų steigimui, darbo vietų kūrimui, verslo kūrimui ar plėtrai reikalingos techninės dokumentacijos parengimui, vietinių užimtumo iniciatyvų daliniam kompensavimui, verslo idėjoms.

 1. Sumažinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa 5.1.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Miesto tvarkymo darbų ir kapinių priežiūrai skirtas lėšas nuo 608 tūkstančių eurų iki 508 tūkstančių eurų. Ir šia suma padidinti tos pačios programos seniūnijų tvarkymo darbų ir kapinių priežiūrai skirtas sumas, šią sumą padalijant visoms seniūnijoms.

   Argumentuodami šį pasiūlymą atkreipiame dėmesį, kad rajono gyventojai jau seniai piktinasi dėl kaimų ir miesto atskirties, motyvuodami, kad pastaruoju metu didžioji dalis lėšų nukreipiama miestui, kai tuo tarpu kaimams skiriamų lėšų neužtenka net kasdienėms funkcijoms užtikrinti. Todėl manome, kad sumažinus lėšas miestui ir skyrus jas seniūnijoms, kai kurias jų teritorijų problemas galima būtų lengviau išspręsti.

 1. Sumažinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa 6.4.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Gatvių apšvietimo ir rekonstrukcijos lėšas nuo 350 tūkstančių eurų iki 300 tūkstančių.

   Šis siūlymas paremtas gautais gyventojų nusiskundimais ir nuotraukomis, kuriose užfiksuotas gatvių apšvietimas dienos metu. Manome, kad tarnyboms atsakingiau vykdant savo pareigas, šių lėšų poreikis sumažėtų. Taip pat daug elektros sąnaudų pareikalauja šventinės iliuminacijos. Tai lyg puota bado metu, kai vienose rajono vietovėse nesugebama užtikrinti elementaraus gatvių apšvietimo, o kitose dieną naktį „švenčiama“. Atkreipiame dėmesį, kad mes buvom informuoti, kad šioje eilutėje neįtraukti nauji gatvių apšvietimo projektai.

 1. Padidinti 03 programos (Infrastruktūros ir verslo aplinkos tobulinimo programa) 8.4.1.1. (funkcinės klasifikacijos kodas) Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo išlaidas nuo projekte numatytų 2 tūkst. eurų iki 20 tūkst. eurų.

   Taip pat atkreipiame dėmesį ir į Nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo išlaidas. Europos Sąjungos ar valstybės finansuojama projektų paramos suma siekia 80 ar 90 proc. nuo projekto vertės. Likusius 20 ar 10 proc. bendruomenės turi prisidėti iš savo lėšų, kurių bendruomenėse visada trūksta. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad bendruomenės, vykdydamos projektus turi prisidėti ne tik tam tikru procentu, bet ir pilnai apmokėti PVM mokestį, kuris iš projektinių lėšų nekompensuojamas. Gaudamos tik tokias numatytas lėšas, bendruomenės beveik neturės galimybės rašyti projektus. Padėdami bendruomenėms ir kompensuodami dalį lėšų, galime tikėtis didesnių projektinių investicijų į mūsų rajoną.

 1. Padidinti 06 programos (Kultūros paslaugos, paveldosaugos ir turizmo plėtros programa) 8.2.1.8. (funkcinės klasifikacijos kodas) Širvintų rajoną reprezentuojančių meno mėgėjų kolektyvų rėmimui planuojamas skirti išlaidas nuo 2 tūkst. eurų iki 10 tūkst. eurų.

   Manome, kad tiek sporto, tiek ir meno kolektyvai nei kiek ne mažiau, o tikrai žymesne dalimi  prisideda prie rajono garsinimo, nei rajono vadovės reklaminiai pasirodymai žiniasklaidoje ar jos sveikinimo atvirukų ar blizgių žurnalų siuntimas tiek mūsų rajono, tiek aplinkinių rajonų gyventojams.

   Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatytą savivaldybių savarankiškąją funkciją – pirminę asmens sveikatos priežiūrą – įgyvendina Viešoji įstaiga. Atkreipiame dėmesį, kad 04  programai (Sveikatingumo programa) nėra numatyta jokių lėšų iš savivaldybės biudžeto išskyrus ambulatorinių chirurginių paslaugų teikimą ir lėšas koronoviruso prevencijai ir suvaldymui. Gyventojų apklausos rodo, kad ši sritis įpatingai reikalauja dėmesio, todėl prašome numatyti lėšas šiam tikslui. Dalį šių lėšų gal būtų galima skirti gydytojų pritraukimui į mūsų gydymo įstaigas.

   Taip pat 2022 metų biudžete pasigendame asignavimų dalyvaujamajam biudžetui. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas kartu su gyventojais spręsti viešųjų lėšų panaudojimo klausimus, kuomet gyventojai patys siūlo idėjas rajonui ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Gyventojai patys nuspręs, ko reikia jų miestui ar gyvenvietei.

   Taip pat siūlome numatyti finansavimą Širvintų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, ir kompensuoti šiuo metu tėvams nustatyto mokesčio už vaikų ugdymą padidinimą. Taip prisidėtume prie Širvintų rajono šeimos stiprinimo prioritetų įgyvendinimo.

  Tikimės, kad į šiuos pasiūlymus bus atsižvelgta ir biudžetas taps labiau socialiai orientuotu į rajono gyventojų poreikius bei lūkesčius.

Savivaldybės tarybos nariai

 Alytė Skeberienė

 Inga Matukaitė

Vidmantas Mateika

Anna Kuznecovienė

Alfredas Astikas

5 thoughts on “Opozicijos siūlymai biudžeto projekto korekcijai

 • 2022-02-18 at 04:14
  Permalink

  Kam atstovauja Nevyriausybinių organizacijų taryba, nekalbant apie valdančiųjų taybos narius, administraciją? Kokius pasiūlymus jie teikia dėl biudžeto eilutės nevyiausybinių projektų inicijavimui, prisidėjimui prie jų finansavimo per visas skelbiamas ministrijų , fondų programas? Juk teikiant paraiškas, turi būti užtikrintas prisidėjimas. Visos savivaldybės turi numačiusios fondus keletos dešimčių ir šimtų tūkstančių tokiems projektams. Fondai kviečia teikti projektus ne vien savivaldybes, o gan plačiai pagal nevyiausybinių organizacijų įstatymą veikiančias organizacijas, Dienos centrus. Taip rajonuose išplečiamos įvairiausios investicijos veiklai, paslaugoms, infrastruktūrai, gyventojų užimtumui didinti.

 • 2022-02-11 at 09:22
  Permalink

  Tarybos nariai negauna iš Pinskuvienės pilnos informacijos apie lėšų panaudojimą įvairioms veikloms?
  Tai kas čia per valdymas rajono? Ką noriu, tą darau, pagal tokį principą? Lėšos yra visų rajono gyventojų ir mes turime iš jos reikalauti atsiskaityti už kiekvieną išleistą Eurą. Beto jinai tiesiogiai gyvena iš biudžeto lėšų (gauna darbo užmokestį).
  Opozicijos pasiūlymai dėl biudžeto pakeitimų yra teisingi. Tik nesuprantu dėl sveikatos apsaugos įstaigų. Ar yra skirta joms lėšų?
  Prioritetas – sveikata, gyvenimo sąlygos, vaikai, gyventojų kasdieninė buitis, darbas, o tik paskui grožis, prabanga.

 • 2022-02-08 at 12:58
  Permalink

  kol Širvintose nebus tvarkingos turgavietės, tol valdančiosios per rinkimus negaus mano balso; nekeičiu savo pozicijos

 • 2022-02-08 at 10:43
  Permalink

  Pasiūlymas smulkaus ir vidutinio verslo išlaidas nuo 500 Eur iki 10 tūkst. ir ūkininko rėmimo nuo 1,5 tūkst. iki 10 tūkst. didinti yra logiškas. Kadangi, kaip projekte yra 500 Eur ir 1,5 tūkst., kokį verslą galima pradėti su tokia suma?
  Iki dabar negirdėjau, kad būtų suteikta pagalba verslui. Žadėjo Pinskuvienė nors turgavietę sutvarkyti. Iki dabar yra tik pažadai. Kiekvienais metais merė kviečiasi pas save į susitikimą turgaus prekeivius prie kavos puodelio ir torto ir pažadų, ypatingai prieš rinkimus.

 • 2022-02-07 at 21:35
  Permalink

  Pasiūlymas sumažinti įvairios veiklos išlaidas nuo 120 tūkst. iki 20 tūkst ir leidybos informacijai nuo 10 tūkst. iki 5 tūkst. , tai mano šių metų svajonė ir tikiuosi, kad išsipildys. VALIO!!!!!!!!!!!

Comments are closed.