Gyventojų apklausa: Dėl tiekiamo karšto vandens temperatūros

/ Alytė Skeberienė, rajono savivaldybės tarybos narė /

   Jau gavau kelis pranešimus apie tai, kad sumažėjo “Šilumos ūkio” tiekiamo karšto vandens temperatūra butuose. Primenu, kad Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nustatyta, kad pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 ℃. Gyventojai teiraujasi, ar tokiu būdu “Šilumos ūkis” bando didinti savo pajamas? Prašau Jūsų pranešti, jei pastebėjote, kad tiekiamo karšto vandens temperatūra sumažėjo.

   Mesendžeryje, ar tel. žinutėje  nurodykite gatvę ir namo numerį, kur tokius neatitikimus pastebėjote. Tai labai svarbu ir todėl, kad per nepakankamos temperatūros vandenį gali plisti ligų sukėlėjai.

 Kontaktai: Alytė Skeberienė facebook

Tel. Nr. 8-65664499

Nuotrauka iš interneto.