Užjaučiame Nijolę Masiulienę netekus mamytės

   Juk visi suklūstame, kai skamba dainos žodžiai “Tik negesink šviesos – paklysime /….Tavo šviesos man visada reikės/…”, arba apie lopšinės maldą iš praeities, apie paliktą tylą sakinyje. Taip, Motinos meilė kalbino, kalbina, ir kalbins, miela Nijole tave ir tavo artimuosius. 
   Taip, ta atsisveikinimo akimirka ašaros lašeliu bandys nuraminti Tavo širdį. Juk tie Motinų akių žiburiai ir Tau, o ir mums visiems visada buvo ir yra reikalingi prabėgusioje dabartyje ir iš anapus. 
   Parymok, miela Nijole prie Mamos, o mūsų nuoširdi užuojauta tebus palaikymas sunkią netekties valandą.
LSDP Širvintų raj. skyriaus bičiuliai