Dėkojame už pagarbą ir užuojautą palydėjus į paskutinę kelionę Janiną Palaimienę

   Skaudi ir netikėta mirtis išplėšė iš mūsų šeimos mylimą  MAMĄ.   Jūs mielieji buvote šalia ir padėjote mums. Už nuoširdžius, paguodžiančius užuojautos žodžius, palaikymą, maldas,  moralinę, materialinę pagalbą dėkojame Širvintų šv. arkangelo Mykolo   parapijos kunigui Adomui Adukauskui, Gelvonų miestelio giesmininkėms, J. Šidlauskienės laidojimo namams, Gelvonų bendruomenei ir jos pirmininkei, auklėtojai Onutei Valančienei, Širvintų socialinių paslaugų centro kolektyvui,  kolegėms, LSDP Širvintų skyriaus bičiuliams, artimiesiems, kaimynams, draugams,  pažįstamiems buvusiems kartu šią sunkią netekties valandą, palydėjusiems mums brangiausią žmogų – MAMĄ į paskutinę kelionę.  Dar kartą AČIŪ visiems, visiems. 

Su nuoširdžiausiu dėkingumu,

Nijolė Masiulienė su seserimi Rita ir broliu Vytautu