Ar tikrai šiluma kaulų nelaužo?

Alytė Skeberienė / Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Širvintų skyriaus pirmininkė

/ ALYTĖ SKEBERIENĖ / Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ Širvintų skyriaus pirmininkė.

Merė tarybos posėdį supranta kaip būdą pasirodyti?

   Balandžio mėnuo buvo turtingas posėdžiais. Įvyko  2 bendri komitetų posėdžiai, kontrolės komiteto posėdis, susitikimas dėl atliekų vežėjo, 2 tarybos posėdžiai. Žinoma, kad atidžiai ir tvarkingai vedant rajono reikalus, tuos 26 sprendimus tikrai galima buvo sutalpinti į vieną tarybos posėdį, juk ne kartą posėdžių darbotvarkėje tekdavo dar ne tokį kiekį sprendimų aptarti. Bet, yra kaip yra. Jei kažkur neapsižiūrėjai, laiku nepateikei svarstymui, tai tenka paskui ir tik dėl kelių klausimų posėdžius kviesti.

   Nors komitetų posėdyje vyksta sprendimų aptarimas, kartais pereinantis į užgauliojimų seansus (gal todėl ir vengiama pradėti transliuoti ne tik tarybos, bet ir komitetų posėdžius, ko ne kartą prašė opozicijos nariai), tačiau naujos informacijos ar gyventojų skambučių juk galima sulaukti ir laikotarpyje tarp komitetų ir tarybos posėdžio. Ir tie iškilę nauji klausimai oi kaip nepatinka merei. Todėl vos ne kiekvieną kartą uždavus klausimą (opozicijos nariams) išgirsti kandžią repliką, kad neva, šis klausimas buvo svarstomas komitetų posėdyje, tad dabar opozicijos atstovai nori tik prieš rinkėjus pasirodyti, nes posėdis transliuojamas tiesiogiai. Mere, na tikrai nereikia spręsti pagal save ir tikrai nereikia taip stipriai jaudintis. Jūsų, šiuo klausimu, niekas nepraspjaus. Eterio savo panegirikai turite tiek, kiek gal neturi visų kitų rajonų merai kartu sudėjus. Ir dar noriu merei priminti, kad ne visi tarybos nariai savo pareigą rinkėjams supranta tik kaip tingų rankų pakilnojimą, tad čia jau teks susitaikyti, klausimų buvo ir bus, nes mums rūpi rajono reikalai.

Šeimyninė ranga ar bendrapartiečių UAB?

   Panaši situacija vyko ir šio posėdžio metu. Šį kartą noriu aptarti vieną iš buvusių pateiktų sprendimų– Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų šiluma“ 2021 m. veiklos ataskaitai.  Manau, kad šis klausimas tikrai aktualus rajono gyventojams, apie ką byloja gaunami skambučiai ir komentarai žiniasklaidoje.

   Mano manymu, įmonės veiklos ataskaitos nagrinėjimas turėtų suteikti galimybę geriau susipažinti su situacija toje įmonėje. Tad ataskaitų nagrinėjimui skiriu tikrai nemažai laiko. O nemažą pasipiktinimų bangą tarp gyventojų kelianti „Šilumos ūkio“ veikla, tikrai buvo verta tokio atidaus nagrinėjimo. Jau komitetų posėdžio metu Vidmantas Mateika pasiteiravo, ar įmonėje yra šeimos ryšių apraiškų, į ką buvo patvirtinta, kad taip, direktorės L Braškienės marti yra priimta į darbą įmonėje. Po posėdžio buvo pastebėta, kad direktorė nėra užpildžiusi viešų ir privačių interesų deklaracijos, todėl Inga Matukaitė viešai kreipėsi į Etikos komisiją dėl šio klausimo išnagrinėjimo.

Paskaičiuokime, protingieji kurmiai

  O dabar jau prisėskime visi kartu ir panagrinėkime kelis šios įstaigos veiklos aspektus.

  Ar esate pastebėję, kada šios įmonės darbuotojai nurašo duomenis Jūsų namo šilumos punktų skaitikliuose. Gyventojai piktinasi, kodėl tai daroma ne paskutinę mėnesio dieną. Juk kainos turi tendenciją kilti ir ta likusi neapskaičiuota šilumos dalis persikelia į kitą mėnesį su jau didesne kaina. Taip žmonės yra priversti mokėti daugiau. Taigi, pasiūlymas Nr. 1 – skaitiklių rodmenis nurašyti paskutinėmis mėnesio dienomis.

  Dar viena situacija, o gal tiksliau klausimas šios įmonės vadovybei. Kas apskaičiuoja sąskaitas gyventojams? Klausimas kilo po to kai vienam gyventojui paskambinus ir pasiskundus kad sąskaitos vėluoja, buvo atsakyta, kad taip yra todėl, kad sąskaitas skaičiuoja Kaunas. Tai kokia gi situacija yra iš tiesų? Pasiūlymas Nr. 2 – sąskaitas pateikti iki mėnesio 10 d.

  O dabar, gerbiamieji, išsitraukite savo gautas sąskaitas, skaičiuotuvus ir padirbėkime. Šilumos kainas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba. Atsivertę jos internetinį puslapį, kaip ir aš, Jūs  rasite daug įdomios informacijos.

  Sausio mėnesį yra patvirtinta 7,2 ct/kWh kaina. Tikrinamės savo sąskaitose. Taip, bent jau mano sąskaitoje tokia kaina ir nurodyta tiek už buto šildymą, tiek ir už gyvatuką.

  Vasario mėnesį patvirtinta 7,28 ct/kWh kaina. Ir vėl su sąskaitomis viskas tvarkoje.

  Bet atidžiau pasinagrinėkite kovo mėnesio sąskaitas (vaizdingumui pateikiu mano gautos sąskaitos nuotrauką).

Patvirtinta jau 7, 79 ct/kWh kaina, o sąskaitose randame buto (patalpų) šildymo kainą – 7,2 ct/kWh,  o butui priskirta šiluma karšto vandens temperatūrai palaikyti (už gyvatuką) – 6,7 ct/kWh. DĖMESIO! Negali būti dviejų kainų už šildymą. Kas čia per išmislas? Ir nerandu, kad šitokios kainos būtų patvirtintos. Ar galite sąskaitoms apskaičiuoti naudoti nepatvirtintas kainas?

  Lyg ir to būtų negana arčiau pasitraukiu skaičiuotuvą. Savo sąskaitose pasitikrinkite patys, o aš, dėl vaizdingumo pateiksiu savąsias. Mano sąskaitoje nurodyta, kad buto šildymui buvo panaudota 1417,30  kWh, kurių kaina 0,072 Eur. Padauginu = 102,0456 Eur. Prie šios kainos dar pridedamas PVM 9 proc. Kaip Jūsų skaičiuotuvai rodo? Mano – PVM sudaro 9,184104 Eur. Bet Šilumos ūkio skaičiuotuvai gal modernesni, nes sąskaitoje nurodyta 9,12 Eur. suma. O ir abi sumas sudėjus galutinis mokėjimas – 111,229704 Eur. Jau net neapvalinu, kad kuo tikslesnius duomenis Jums pateikti. O sąskaitoje 110,46 Eur. Sakysit, kad turėčiau džiaugtis, vis eurą sutaupysiu. Deja, brangieji, nemokamo sūrio nėra net pelėkautuose. Tokių aritmetinių neatitikimų yra ir „gyvatuko“ apskaičiavimo mokesčiuose. Niekaip nesuvokiu, jei tokie neatitikimas, kaip atsiskaitoma su PVM? Kaip buhalterija „suveda galus“? O gal tik būtent taip skaičiuojant lieka pinigėlių papildyti UAB “Danielita” sąskaitą? (Nuotrauka pridėta straipsnio pabaigoje).  Nors, jei jau net išėjusių darbuotojų prašoma padėti sutvarkyti metinį balansą, tai situacija su dirbančiais specialistais išties nekokia. Gal todėl po Širvintas sklando įvairūs juokeliai apie šios įmonės kadrų kaitą. Pasiūlymas Nr. 3 – nusipirkite skaičiuotuvą ir pasodinkite į kėdę žmogų, nesusijusį partiniais ar šeimos ryšiais, bet draugaujantį su skaičiais. Tada darželiai negautų 70 Eurų, o privatūs asmenys 23.000 Eurų sąskaitų.

Kaitinam, vėdinam ir už tai mokam

  Galima būtų daug prirašyti įdomių dalykėlių, bet noriu stabtelėti prie dar vieno aspekto.

  Visos šilumos tiekėjai ir reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai Lietuvoje, pagal parduotą per metus šilumos kiekį yra suskirstyti į 5 grupes, o pagal gamtinių dujų kiekį kuro struktūroje – dar ir į pogrupius. Kadangi „Širvintų šiluma“ šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus ir gamtinės dujos sudaro mažiau nei 50 proc. kuro struktūroje, įmonė yra 5 grupės B pogrupyje.

  Balandžio mėnesį UAB „Širvintų šiluma“ iš 5 grupės peršoka į 4. Tai reiškia, kad ženkliai padidėja parduotos šilumos kiekis. Ar Jums nekyla klausimas iš kur? Juk ne žiemos mėnuo,  juk renovuojami namai. O gal priežastis ta, kad perkaitiname butus, žmonės priversti atidarinėti langus. Jau ne vieną komentarą ta tema teko skaityti, kad net ir pačios savivaldybės langai atidaryti dažnai. O juk už šilumą kiekvienas mokame. Bet kai taip „pleškina radiatoriai“, kai komentaruose gyventojai dalinasi informacija, kad iš čiaupų bėga vos ne verdantis vanduo, tai esam priversti tą šilumos perteklių išleisti pro langus ir gavę sąskaitas už tai dar ir susimokėti.

Kaip džiaugsmą merei suteikia musės (o jų būna ne vien vaisinių)

  Tai tiek tos matematikos, skaičiuotuvus pasidėkim į šalį ir dar trumpam sugrįžkim prie posėdžio. O jo metu, nagrinėjant šios įmonės veiklos ataskaitą, bandant užduoti klausimus ir išsiaiškinti situaciją, merė eilinį kartą imasi iniciatyvos nutildyti opoziciją. Ir ne tik ją. Neleidžiama į klausimus atsakyti ir pačiai įmonės direktorei. Tikiu, kad ji turėtų atsakymą, bet tie atsakymai juk gali nesutapti su merės pozicija. O gal dar ką nereikalingo pasakysi, o posėdžio transliacija juk tiesioginė ir dar įrašoma. Tad „cic tylėkit“, merė čia viską pati sureguliuos ir gyventojams aktuali, bet merei nepalanki informacija viešumos nepasieks.

  Gal todėl su tokiu pasiskanavimu, net su pačepsėjimu merė džiaugėsi, kai paprašius detalizuoti Širvintų savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos ataskaitoje minimus 11.800 Eurų kitoms paslaugoms ir direktoriui pranešus, kad tokią detalesnę informaciją galėtų pateikti buhalterė. Ir pats paskutinis taškas arba, kaip sakoma, „razinka ant pyrago“ – tai merės džiaugsminga frazė, kad opozicija „liko kaip musę kandę be atsakymo, bet pasirodę, kad klausė“. Na koks jau kai kam aktualus tas PASIRODYMO klausimas.

3 thoughts on “Ar tikrai šiluma kaulų nelaužo?

 • 2022-05-06 at 17:48
  Permalink

  Šilumos tinklų viršininkas labai didelis, virš 2 metrų.

 • 2022-05-05 at 20:07
  Permalink

  Konkretus ir dalykiškai nagrinėjamas klausimas. Tikrai, anksčiau sąskaitas gaudavome apie 10 mėn. dieną, o dabar kažkodėl tenka ilgai laukti – gal kadrų kaita vyksta?

 • 2022-05-05 at 09:22
  Permalink

  Bravo! Labai geras, konkretus straipsnis nuodugniai gvildenantis aktualią gyventojams temą.

Comments are closed.