Sveikiname Teresę Krasauskienę su 75-uoju gimtadieniu

Gražiausių metų leiskit palinkėti,

Te niekados nebus rudens.

Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,

Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrių dienų Jums linkime,

Daug sukakčių dar švęst,

Ilgų ilgiausių metų

Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

            Sveikiname Teresę Krasauskienę su jubiliejumi ir linkime viso ko geriausio Jūsų gyvenime.
LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrijos taryba.