Jubiliejaus proga sveikiname Juozą Mateiką

Gyvenime viskas praeina – ir džiaugsmas, ir ašaros, skausmas… 
Tik metai rikiuojasi į eilę ir plaukus sidabru nubarsto. 
Geriau neskaičiuokite metų, Tegul Jūsų dienos dar žydi! 
Jaunystę, kuri jau praėjo, tegul anūkėliai palydi! 

   Su gimtadieniu, Tėveli ir Seneli! Linkime Tau ilgų ir laimingų metų, energijos ir optimistinių minčių. Tegul Tavo širdį aplanko atliktų darbų džiugesys, o visos idėjos tampa realybe. Daug laimės ir tvirtos sveikatos Tau! Lai vis dar skamba armonika Tavo rankose!

Vaikai ir anūkai