Užjaučiame dėl Aldonos Grigienės (vyresniosios) mirties

„Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės,

kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime”.

(Iš maldos į Dievo Motiną)

    Sunkią netekties valandą netekus Mamos, Močiutės ir Promočiutės Aldonos Grigienės reiškiame nuoširdžią užuojautą sūnui Egidijui, marčiai Aldonai, dukroms Daivai ir Jolantai, bei visiems artimiesiems.

Musninkų kaimo bendruomenė