Dėkojame buvusiems kartu

   Jautėme didžiulį visų Jūsų palaikymą, todėl nuoširdžiai dėkojame už širdingą rūpestį, išreikštą užuojautą, paramą ir buvimą šalia sunkios netekties akimirkomis, palydint mylimą Mamą, Močiutę Aldoną Grigienę (vyresniąją) į paskutinę kelionę.

   AČIŪ tariame klebonui Mariui Talučiui, bendruomenės pirmininkei Jadvygai Kielienei, Marytei Liutkienei ir visiems, kurie buvote drauge.

   Visa tai teikia stiprybės, tad dar kartelį AČIŪ!!!

Sūnus ir dukros su šeimomis