Savivaldybės ir valstybės institucijos rengiasi civilinės saugos funkcinėms pratyboms

    Birželio 16 d. vyks valstybinio lygio civilinės saugos funkcinių pratybų ,,Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ nuotolinė baigiamoji planavimo konferencija. Joje dalyvaus 18 savivaldybių, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Radiacinės saugos centro, VATESI ir kitų institucijų atstovai.

   Konferencijos metu pratybų dalyviai pristatys atstovaujamo civilinės saugos sistemos subjekto pasirengimo pratyboms situaciją, aptars pratybų taisykles, imitacinių priemonių planą ir kitus su pasirengimu pratyboms susijusius klausimus.

   Valstybinio lygio civilinės saugos funkcinėse pratybose ,,Civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos Respublikos teritorijoje esančioje atominėje elektrinėje“ planuojama patikrinti ne mažiau kaip 10 proc. evakavimo proceso pajėgumų, kurie numatyti Vyriausybės patvirtintame plane, daugiausia dėmesio kreipiama į realius praktinius veiksmus – gyventojų evakavimą:  gyventojų surinkimą pirminiuose seniūnijų punktuose, tarpinį registravimą švarioje zonoje, užterštų gyventojų sanitarinį švarinimą ir gyventojų priėmimą kolektyvinės apsaugos statiniuose.

   Valstybinio lygio civilinės saugos funkcinių pratybų metu, pasitelkus savanorius, planuojama evakuoti apie 450 gyventojų ir atlikti apie 100 gyventojų sanitarinį švarinimą.