Bus atliekama želdynų ir želdinių inventorizacija

  Siekiant įvertinti želdynų ir želdinių būklę Širvintų mieste, nuo šių metų birželio mėnesio iki šių metų gruodžio mėnesio jie bus inventorizuojami ir vertinami. Šiuos darbus atliks bendrovė „Želdynų vizija“. Inventorizacijos tikslas – surinkti, apibendrinti ir viešinti duomenis apie želdynų ir želdinių rūšinę sudėtį, plotus, želdinių parametrus, būklę, sudaryti sąlygas šiuos duomenis naudoti planuojant ir projektuojant želdynus, planuojant apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, vertinant želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms ir nustatant želdynų ir želdinių būklės pokytį. Inventorizacija vyks ir želdiniai bus skaičiuojami tik Širvintų miesto teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje, išskyrus privačias namų valdas, esančiuose želdynuose ir želdiniuose. Privačiuose namų valdose esantys želdiniai inventorizuojami nebus, inventorizacija vyks tik viešose miesto erdvėse bei įmonių ir organizacijų valdomuose žemės sklypuose.

   Atliekanti inventorizaciją įmonė turės vadovautis LR Želdynų įstatymu, Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklėmis, Širvintų miesto bendruoju planu.

   Inventorizuojant želdynai bus skirstomi pagal naudojimo paskirtį. Bus surenkama želdinio rūšies, želdyno rūšinės sudėties informacija, plotas, duomenys apie želdinių kiekį, amžių, aukštį, skersmenį, būklę, tvarkymo priemones.

   Inventorizacijos metu bus įvertinta dendrologinė sudėtis ir sanitarinės būklės ypatumai skirtingose funkcinėse zonose. Parengtos specialios kortelės, tvarkymo žemėlapiai, parkų ir skverų charakteristika ir atlikti kiti darbai.

   Jeigu nutiks taip, kad inventorizacijos metu bus nustatyti dendrologiniu arba aplinkosauginiu požiūriu ypač vertingi objektai, tuomet bus pateikiami siūlymai juos skelbti savivaldybės saugomais gamtos ar kultūros paveldo objektais.

   Pagal LR Želdynų įstatymą, želdynus ir želdinius inventorizuojantys specialistai, pateikę asmens dokumentą turi teisę darbo dienomis (šviesiu paros metu, suderinę laiką su želdynų ir želdinių savininkais ar valdytojais) įeiti į visus želdynus ir teritorijas, kur auga želdiniai, atlikti inventorizavimo darbus, gauti reikiamą informaciją apie želdynus ir želdinius.

Parašykite komentarą

*

code