Sveikiname Alytę Skeberienę

       Alyte, 

Šiltų ir saulėtų dienų.

Gyvų, gražių ir nuostabių minčių.  

Gerų ir amžinų draugų. 

Šiandieną Tau linkime! 

   Sveikiname su gimtadieniu ir linkime atrasti tai, kas kiekvieną dieną skatintų stiebtis, kilti aukštyn ir sėkmingai pasiekti savo tikslus. 

Kolegos – Tarybos nariai