Užjaučiame mirus Genovaitei Naraškevičienei

Liūdėsit Jūs, bet laikas gydys skausmą,

Brangaus žmogaus juk niekas negrąžins.

Tušti namai švies netektim iš tolo,

Nors grįžti ten skubėsit su viltim.

    Mirus Genovaitei Naraškevičienei užjaučiame dukrą Nijolę ir anūkus.

Šarkaičių kaimo žmonės