Sveikiname Albiną Igną Vitą su garbingu jubiliejumi

Tegul širdis ilgai liepsnoja,
Nespaudžia metai Jums pečių,
Tegul likimas dovanoja
Dar daug gražių,šviesių dienų.
Energijos, gerų dienų, sveikatos,
Gražiausių ir ilgiausių metų
Mes linkim iš visos širdies,
   Sveikiname Albiną Igną Vitą su garbingu jubiliejumi, linkime laimingų ir stiprios sveikatos metų.
LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrijos bendrija