Naujos kuro kainos kompensacijoms

   Šiandien, rugsėjo 26 d., vyko eilinis tarybos posėdis, kuriame buvo svarstyti 18 sprendimų projektų. „Svarstyti“ – gal per stipriai pasakyta, nes sprendimų projektai pristatyti, „suteikta malonė“ paklausti, bet pareiga atsakyti ne visiems galioja. O apie diskutavimą, sprendimų ieškojimą, tarimąsi jau, matyt, net svajoti, esant dabartinei valdžiai neverta. Pavydu klausytis kai kurių kitų rajonų tarybos narių nuomonių pasidalijimų, kaip pas juos vyksta komitetų posėdžiai. Susirenka, pristato, išsako savo nuomones, siūlymus, diskutuoja, priima tinkamiausią sprendimą. Žinoma, ne visi gali jam pritarti, bet jie TARIASI ir IŠKLAUSO NUOMONES!

   Apie ką diskutuota šiame jungtiniame visų komitetų posėdyje?

Naujos kompensuojamo kuro kainos

Alytė Skeberienė

  Smagu pasidžiaugti, kad prieš kurį laiką kelta kuro kompensavimo problema pasiekė valdančiųjų ausis. Išaugus energijos kainoms, dar 2017 m. priimto sprendimo kompensacijoms skaičiuoti taikomos vidutinės kuro kainos jau tikrai buvo juokingos. Tad, manau, sulauks pritarimo paruoštas sprendimo projektas, kuriuo numatoma nustatyti naujas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms skaičiuoti taikomas vidutines kuro kainas:

– mišrioms malkoms – 89,00 Eur už kubinį metrą (buvo 34,80)

– suskystintoms dujoms iš balionų – 1,20 Eur už kilogramą ( buvo 0.98)

– durpių briketams – 0,23 Eur už kilogramą

– medienos pjuvenų briketams, medienos pjuvenų granulėms – 0,42 Eur už kilogramą

– akmens angliai – 0,40 Eur už kilogramą

Apskaičiavimai daryti, matyt, remiantis ne aukščiausiomis rinkos kainomis, bet bent jau atsižvelgta į padidėjusias kuro kainas.

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifai

   Vienas iš pristatytų sprendimo projektų – nekilnojamo turto ( toliau – NT) mokesčio tarifų nustatymas.

   Pagal Nekilnojamo turto mokesčio įstatymą, tarifą ribose nuo 0,5 procento iki 3 procentų NT mokestinės vertės nustato savivaldybės. Komitete pristatyto sprendimo projektu siūloma nustatyti tokius NT mokesčio tarifus:

–  0,9 procento NT mokestinės vertės nekilnojamajam turtui

– 3 procentus NT mokestinės vertės kitos paskirties inžineriniams statiniams – vėjo jėgainėms;

– 3 procentus NT mokestinės vertės nekilnojamajam turtui, kuris yra apleistas arba neprižiūrimas.

   Taip, sutinku, kad apleisto ar neprižiūrimo turto savininkai  turėtų susimokėti už tokio turto nepriežiūrą. Primenu, kad apleistu ar neprižiūrimu NT laikomas toks NT, kuris atitinka sąvokoje pateiktų kriterijų visumą:

– NT būklė kelia pavojų jame ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais būnančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, ir

– NT per viešojo administravimo subjekto, vykdančio statinių naudojimo priežiūrą, nustatytą terminą nebuvo suremontuotas, rekonstruotas ar nugriautas, ir

– NT yra įtrauktas į apleisto ar neprižiūrimo NT sąrašą.

   Kiekviena savivaldybė, taip pat ir mūsų yra sudariusi savo teritorijoje esančio apleisto ar neprižiūrimo NT sąrašą, kurį patvirtina tos savivaldybės taryba.

   Bet šiandien pateikiau pasiūlymą, kad esant tokiai padėčiai šalyje reikėtų gal iš visų NT mokėtojų išskirti fizinius asmenis. Siūliau fiziniams asmenims sumažinti NT mokestį iki 0,5 proc. Savivaldybės biudžetas nuo to nelabai nukentėtų, nes iš fizinių asmenų rajone surenkama  apie 7,5 tūkst. eurų, o asmeniui ekonomiškai tikrai palengvėtų.

   Taip pat siūliau išskirti ir juridinius asmenis, atitinkančius mažų įmonių apibrėžimą Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 3 dalies reikalavimus. Šioje kategorijoje siūliau sumažinti mokestį iki 0,7 proc. Gal taip nors šiek tiek paskatintume smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą mūsų rajone?

  Ar gal vertėtų išskirti komercinės ir nekomercinės paskirties NT?

Matyt, siūlymai ir vėl liks tik „balsas tyruose“, juk juos pateikė opozicijos narė, o ne valdantieji.

  Opozicijos kolegos Vidmanto Mateikos pastaba dėl vėjo jėgainių NT mokesčio irgi buvo priimta priešiškai. Vidmantas pastebėjo, kad gal nustačius kiek mažesnį tarifą  rajonas taptų patrauklesnis tų jėgainių statytojams. Jam buvo atsakyta, kad NT mokesčio dydis neįtakoja investitorių. Gal todėl tiek „daug“ mes jų rajone sulaukiame?

  Šiandien vykusio komitetų posėdžio atmosfera, darbo stilius niekuo nesiskyrė nuo ankstesnių. Į opozicijos užduotus klausimus dažnai atsakyta tik vienu trumpu „taip“ arba „ne“. Be komentarų, be paaiškinimų, be diskusijų.

  Apie kitus sprendimų projektus jau netrukus.

2 thoughts on “Naujos kuro kainos kompensacijoms

 • 2022-09-28 at 19:54
  Permalink

  Gal reikia televizija pasikviesti į tarybos posėdį, tada ir darbas būtų suorganizuotas kitaip. Tada ir mokesčio tarifai būtų net sumažinti, palyginus su praėjusiais metais. Živilė išklausytų kitų tarybos narių nuomonės, sutiktų diskutuoti, priimti bendrus sprendimus.
  (TELEVIZIJA) Jinai motyvuoja, kad valdžia mažai pensijas didina ir, kad valdžios žmonėms turėtų, tiek pat darbo užmokestis didėti. O kaip Širvintose dalinami priedai savo darbo draugėms? Aišku pensijos mažos, bet nereikia pačiai meluoti Lietuvos žmonėms. Juodas melavimas
  Živilės pasirinkta taktika dėstoma televizijos laidoje, kad Lietuvos valdžia bloga, o jinai rajone dirba tik žmonių naudai. Nauda skirta kam? Ir kodėl jinai naudojasi pensininkų skurdumu savo reklamai. Vietoje saldžių kalbų gali pensininkams vienkartines išmokas išmokėti.

 • 2022-09-27 at 16:09
  Permalink

  Citata: “O apie diskutavimą, sprendimų ieškojimą, tarimąsi jau, matyt, net svajoti, esant dabartinei valdžiai neverta”

  Alyte, ar Živilė kada nors prašė Jūsų patarimo, pagalbos, nuomonės, komentaro?

  Suglumino klausimas? Suprantu, suprantu…. , nes būtent taip opozicija bendrauja su rinkėjais. Buvo perfrazuota tiksli tarybos nario citata. Yra daugiau “auksinių” frazių, kitų politikų, bet nenoriu daug moralizuoti, nes žinau, kad vis tiek niekas nesikeis. Niekada nepagalvojate, kad kiti jaučiasi taip pat, kaip Jūs ten, salėje

Comments are closed.