PRO MEMORIA VALERIJAI KVIETKAUSKIENEI

Pilna žvaigždžių aukštai

Nakties lenta juoda.

Atsidūsti: na štai-

Ir baigėsi kreida. (Just. Marcinkevičius)

   Rudenėjant gamtai atskriejo skaudi žinia – mirė Gerbiama Mokytoja Valerija Kvietkauskienė. Valerija Kvietkauskienė gimė 1941 metais birželio 24 dieną Ukmergėje. 1961 metais pradėjo dirbti Liaudies ūkio tarybos Centriniame projektavimo biure Vilniuje. 1964 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo matematikos ir braižybos disciplinų specialybę, pradėjo dirbti Ukmergės rajono Šešuolių aštuonmetėje mokykloje. Šešerius metus mokytoja dirbo Trakų rajono Vievio vidurinėje mokykloje. Nuo 1970 iki 2009 metų mokė matematikos ir braižybos Širvintų rajono Musninkų vidurinėje mokykloje.

   Išėjo žmogus – šviesi Musninkų krašto asmenybė. Mokytoja ne vienai mokinių kartai atminty išliks stropi ir pareiginga, reikli sau ir mokiniams. Mokiniai prisimins sumaniai ir meistriškai organizuotas pamokas, suprantamą sudėtingų formulių aiškinimą, nuoširdžius pokalbius…

   Reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems. Buvimo kartu atmintis gyvens mūsų širdyse.

Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos bendruomenė