Savivalda. Švedija. Ir beveik Lietuva. Nr3

   Pietų Švedija. Höganäs komuna – savivaldybė.
  Po 2010 – 2014 metais vykusių Konstitucijos pakeitimų, Švedijoje rinkimai vyksta antrą rugsėjo sekmadienį. Anksčiau vykdavo savaitę vėliau, todėl Vyriausybė turi dar vieną papildomą savaitę biudžetui patvirtinti. Ir rinkimų slenkstis nuo 8 procentų sumažėjo iki 5. Tikriausiai dar prisimenate mūsų klounų cirką dėl 3 procentų rinkimų slensčio.
  Šiais metais Rikstago, apskričių ir komunų rinkimai Švedijoje vyko rugsėjo 11 dieną. Po rinkimų praėjus mėnesiui laiko, Höganäs komunos – savivaldybės taryba rinkosi į pirmą posėdį.
  Anksčiau jau siūliau pasižiūrėti šio posėdžio vaizdo įrašą bendram įspūdžiui susidaryti. Kadangi šiokį tokį supratimą apie švedų kalbą ir kultūrą turiu, tai bent apytikriai pabandysiu papasakoti svarbiausius posėdžio akcentus.
  Posėdį pradėjo amžiumi vyriausias tarybos narys, socialdemokratas Lennart Nilsson.
  Patvirtinama darbotvarkė, rinkimų rezultatai.
  Į tarybos pirmininkus siūlomas rinkimų laimėtojų moderatorių tarybos narys Peter Kovacs. Jis surinko 41,5 proc moderatorių sąrašo reitingų balsų, ir yra absoliutus visų partijų sąrašų reitingo balsų lyderis.
  Tarybos nariai išrenka Peter Kovacs tarybos pirmininku.
  Posėdžiui pirmininkaujantis, amžiumi vyriausias tarybos narys, socialdemokratas Lennart Nilsson pasveikina naujai išrinktą tarybos pirmininką Peter Kovacs ir įteikia jam regalijas bei plaktuką, kuriuo skelbiamas tarybos sprendimų priėmimas.
  Renkamas tarybos prezidiumas, arba pirmininko pavaduotojai.
  Pia Möller (moderatorė) siūlo Ulf Molin, Centro partijos, koalicijos partnerių, atstovą rinkti pirmuoju pirmininko pavaduotoju. Taryba bendru sutarimu pritaria.
  Pagal rašytas ir net nerašytas taisykles, antrojo tarybos pirmininko pavaduotojo pozicija priklauso opozicijai…
  Socialdemokratė Reinhold Knutsson, siūlo kolegę Wivi-Anne Broberg, rinkti antrąją tarybos pirmininko pavaduotoja. Taryba bendru sutarimu pritaria.
  Sekančiu svarstymu formuojamas nuolatos veikiantis tarybos rinkimų komitetas.
  Į rinkimų komiteto sudėtį kiekviena partija pasiūlo po vieną tarybos narį ir po vieną tarybos nario pavaduotoją. Tik rinkimų laimėtojai moderatoriai turi teisę siūlyti po dvi kandidatūras. Taryba bendru sutarimu patvirtina 18 narių rinkimų komitetą.
  Savivaldybės valdybos – administracijos vadovybės rinkimai.
  Išrenkama savivaldybės valdyba. Jos nariai: Moderatoriai – 4; Socialdemokratai – 3; Švedijos demokratai – 2; Centro partija – 1; Krikščionys demokratai – 1; Liberalai – 1; Žalieji – 1.
   Išrenkami valdybos narių padėjėjai: Moderatoriai – 4; Socialdemokratai – 2; Švedijos demokratai – 1; Centro partija – 1; Krikščionys demokratai – 1; Liberalai – 2; Žalieji – 1; Kairioji partija – 1.
  Savivaldybės valdybos pirmininku siūlomas rinkimų laimėtojų moderatorių tarybos narys Peter Schölander. Taryba bendru sutarimu pritaria.
  Savivaldybės valdybos pirmininko pirmuoju pavaduotoju siūlomas Žaliųjų partijos atstovas : Johan Ingvarson. Taryba bendru sutarimu pritaria.
  Pagal rašytas ir net nerašytas taisykles, antrojo savivaldybės valdybos pirmininko pavaduotojo pozicija priklauso opozicijai…
  Socialdemokratų siūlomas kandidatas – Lennart Nilsson.
  Liberalų siūloma kandidatė – Louise Stjernquist.
  Balsuojama slaptai. Rinkimų rezultatai: Lennart Nilsson – 21, Louise Stjernquist – 10, ir dešimt biuletenių tuščių.
  Savivaldybės valdybos pirmininko antruoju pavaduotoju išrenkamas socialdemokratas Lennart Nilsson.
  Gal ne visiems įdomu tas detalumas. Bet manau, dabar suprantate, kas iš tiesų yra savivalda ir demokratija. Savivaldybės tarybos vadovybėje yra opozicija. Savivaldybės valdyboje – administracijoje didelė dalis opozicijos. Savivaldybės valdybos vadovybėje yra opozicija.
  Atverkite šią nuorodą.
  Ir ką matome? Oficiali Höganäs komunos svetainė. Ir joje ne tik rašoma, kad egzistuoja kažkokia dar opozicija, bet yra netgi jos lyderis Lennart Nilsson, ir kad egzistuoja dar ir kitos partijos.
  Šį kartą su Širvintomis nelyginsiu. Palieku tai riebiam kitam kartui.
  Dėl šališkumo. Apie Höganäs komuną rašau tik todėl, kad ji, po keturių pragyventų metų, man artima. Ir ne todėl, kad čia pirmauja moderatoriai, Švedijos konservatoriai.
  Nuo 1917 metų, Rikstago – Švedijos Seimo rinkimų absoliutūs laimėtojai – Švedijos Socialdemokratai. Geriausias rezultatas 1940m. 53,8%; prasčiausias 2018m. – 28,3%.

One thought on “Savivalda. Švedija. Ir beveik Lietuva. Nr3

  • 2022-11-05 at 12:08
    Permalink

    Teorija, brolau, sausa šaka, tiktai gyvenimo vaisingas medis žydi

    Jei norime pokyčių, visų pirma juos turime daryti nuo savęs. Jei opozicija negali vieningai kaip kumštis dirbti, tai ko tada norėti iš kitų?

Comments are closed.