Sveikiname Genovaitę Paliukėnienę su 85-uoju gimtadieniu

Tegul tie metai bėgantys pro šalį,
Jūsų gyvenimą pavasariais žymės.
Rudens šalna pakąsti viską gali,
Tegul tik niekad nepaliečia širdies…
Tad linkim Jums energijos, sveikatos
Ir nuotaikos geros, ir šypsenos…
   Sveikiname Genovaitę Paliukėnienę su 85-uoju gimtadieniu, linkime kuo geriausios sėkmės ir artimųjų meilės.
LPS ,,Bočiai” Širvintų bendrijos taryba