Užjaučiame mirus Jadvygai Bernotienei

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,

Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.

Bus skarele, kai ašara nurieda,

Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.

   Mirus brangiai mamai Jadvygai Bernotienei nuoširdžius užuojautos žodžius tariame dukroms Rasai ir Aušrai bei visiems artimiesiems.

Vindeikių kaimo bendruomenė