Taryba padidino biudžeto pajamas 151,5 tūkst eurų ir sumažino 230,5 tūkst eurų

   Širvintų rajono savivaldybės taryba svarstė „Dėl Širvintų rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto dalinio pakeitimo.“ 2022 metų biudžeto pakeitimo projekte didinamos pajamos 151,5 tūkst. eurų ir 2022 metų biudžeto pakeitimo projekte mažinamos pajamos 230,5 tūkst. eurų.

   Aiškinamojo rašto turinys: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu reglamentuojama išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija tikslinti Savivaldybės biudžetą.

2022 metų biudžeto pakeitimo projekte

didinamos pajamos 151,5 tūkst. eurų:

 1. Siekiant kompensuoti išlaidas, patirtas priimant ukrainiečius, jiems teikiant, Širvintų rajono savivaldybei skirta 9,6 tūkst. eurų.
 2. Integraliai pagalbai teikti, Širvintų rajono savivaldybei skirta 34,6 tūkst. eurų.
 3. Kompensacijoms už būsto ukrainiečiams suteikimą Širvintų rajono savivaldybei skirta 12 958,47 eurai.
 4. Vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti, Širvintų rajono savivaldybei skirta 1 259,08 eurai.
 5. Priešgaisrinės saugos funkcijai Širvintų rajono savivaldybei papildomai skirta 14,3 tūkst. eurų.
 6. Tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2022 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Širvintų rajono savivaldybei speciali tikslinė dotacija ugdymo reikmėms finansuoti padidinta 25,5 tūkst. eurų.
 7. Dėl lėšų skyrimo ukrainiečių vaikų ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo, Širvintų rajono savivaldybei skirta 1,8 tūkst. eurų.
 8. Projektui „Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Širvintų rajono savivaldybės administracijos pastate“ gauta 40 311,03 eurai.
 9. Investiciniam projektui „Širvintų aglomeracijoje esančių privačių namų prijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų“ gauta 1 522,57 eurai.
 10. „Dėl jaunimo užimtumo vasarą ir integravimo į darbo rinką projektų finansavimo 2022 metais konkurso rezultatų patvirtinimo, rezervinio ir organizacijų sąrašo sudarymo“, Širvintų rajono savivaldybei skirta 9,6 tūkst. eurų.

2022 metų biudžeto pakeitimo projekte

mažinamos pajamos 230,5 tūkst. eurų:

 1. Širvintų rajono savivaldybei socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti sumažinta 18,5 tūkst. eurų, socialinei paramai mokiniams sumažinta 23,3 tūkst. eurų, socialinėms paslaugoms sumažinta 63 tūkst. eurų, būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti sumažinta 2 tūkst. eurų.
 2. Širvintų rajono savivaldybei asmeninei pagalbai teikti ir administruoti lėšos sumažintos 71,1 tūkst. eurų.
 3. Širvintų rajono savivaldybei būstams pritaikyti neįgaliesiems lėšos sumažintos 6,4 tūkst. eurų.
 4. Atsižvelgiant į asignavimų valdytojų prašymus, mažinamos biudžetinių įstaigų pajamos – 38,5 tūkst. eurų.
 5. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos mažinamos – 7,7 tūkst. eurų.

Dėl aukščiau išvardinto pajamų padidinimo ir sumažinimo

daromi pakeitimai ir asignavimų dalyje:

 1. Širvintų rajono savivaldybės administracijai mažinamos išlaidos dėl aukščiau išvardintų pajamų padidinimo ir sumažinimo – 90,5 tūkst. eurų.
 2. Padidintos bei perskirstytos mokymo lėšos ugdymo reikmėms švietimo įstaigoms vadovaujantis aukščiau minėtu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu – 25,5 tūkst. eurų.
 3. Asignavimų valdytojams paskirstytos lėšos skirtos finansuoti vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymą ir pavėžėjimą į mokyklas ir atgal – 1,8 tūkst. eurų:

3.1.      Širvintų r. Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai – 0,9 tūkst. eurų;

3.2.      lopšeliui-darželiui „Boružėlė“ – 0,9 tūkst. eurų.

 1. Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrui didinamos išlaidos integraliai pagalbai teikti – 34,6 tūkst. eurų.
 2. Mažinamos išlaidos biudžetinėms įstaigoms iš biudžetinių įstaigų pajamų – 38,5 tūkst. eurų.
 3. Širvintų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai didinamos išlaidos dėl skirtų papildomų lėšų – 14,3 tūkst. eurų.
 4. Asignavimų valdytojams mažinamos išlaidos socialinei paramai mokiniams – 18,5 tūkst. eurų.
 5. Asignavimų valdytojams mažinamos išlaidos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų – 7,7 tūkst. eurų.
 6. Pagal Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus perskirstyti asignavimai tarp programų išlaidoms, iš jų darbo užmokesčiui, nekeičiant jiems skirtų bendrų asignavimų sumos.

2 thoughts on “Taryba padidino biudžeto pajamas 151,5 tūkst eurų ir sumažino 230,5 tūkst eurų

 • 2022-12-28 at 14:53
  Permalink

  Kokiai sumai buvo pateiktas projektas ” …….prisijungimas prie centralizuotų nuotekų surinkimo tinklų”, jeigu gauta 1522,57 Eur.
  Kiek kokybiškai buvo pateiktas šis projektas ir kiek buvo noro dirbti tuo klausimu?
  Ką galvoja valdžia tvirtinant naują biudžetą 2023 m., kiek gali skirti iš rajono biudžeto papildomai tiek minėtam projektui, tiek dėl užimtumo veiklos gerinimo rajone?
  Čia įdomesni pateikti skaičiai ir turinys rimtas, palyginus su tuo, kas skelbiama įsakymuose administracijos direktoriaus, jos pavaduotojos; skirti 2022 m. pirkti “maistas” – 14 tūkst., “dovanos” – 39 tūkst. ir t. t. ir bendra suma sudaro 153 tūkst. Eurų. (Ar čia ne reklamai?). Laikraštyje “Širvintų kraštas” tokios informacijos neieškokite, jos nerasite. Kas naudoja šias lėšas?

 • 2022-12-28 at 13:00
  Permalink

  Socialiai remtiniems nurėžta 200.000 eurų ir nieks net nekriuktelėjo. Tyla. Visiška tyla. Visi patenkinti. Na, tai puiku, tai jūsų reikalas. Skęstančiųjų gelbėjimas – pačių skęstančiųjų reikalas.

Comments are closed.