Socialdemokratai spręs viso Širvintų rajono, ne tik „sostinės“ problemas

ANNA KUZNECOVIENĖ, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė, LSDP Širvintų skyriaus pirmininkė

Anna Kuznecovienė, LSDP kandidatė į Širvintų rajono mero pareigas

   Ateinantį pirmadienį paaiškės, kas taps Širvintų rajono meru ir tarybos nariais. Žinau, kad norite pokyčių – norite, kad Širvintų valdžios pastangos koncentruotųsi ne tik ties rajono centru, bet pagaliau pasiektų ir kitus rajono kaimus ir gyvenvietes. Su Jumis daugybę metų kasdien bendrauju, kasdien kalbuosi ir galiu užtikrinti Jus, kad girdėjau ir girdžiu Jūsų rūpesčius. Tačiau taip pat žinau, kaip kiekvienam iš mūsų sunku ryžtis pokyčiams – ar tai būtų pokyčiai asmeniniame gyvenime, ar bendruomenėje, ar politikoje.

   Kaip ilgametė Širvintų socialdemokratų lyderė, galiu Jus patikinti, kad Širvintų socialdemokratai yra pasirengę atnešti Jums teigiamus ir seniai reikalingus pokyčius. Mes, ilgai būdami savivaldybės tarybos opozicijoje, nuodugniai išsinagrinėjome rajono problemas ir apgalvojome labai konkrečius sprendimus konkrečioms problemoms.

  Kaip žinote, aš asmeniškai siekiu Širvintų rajono merės posto. Ko sieksiu su savo ištikima komanda – Lietuvos socialdemokratais? Mums ypatingai svarbus tolygus viso Širvintų rajono vystymasis ir vienoda gerovė visiems. Jei laimėsime rinkimus, mūsų rajone mes netoleruosime socialinės nelygybės.

   Dėl to vienas iš svarbiausių Širvintų socialdemokratų tikslų – užtikrinti gerą kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybę, kuri nesiskirtų nuo rajono centro gyventojų gyvenimo kokybės. Todėl gerinsime sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, įrengsime ar suremontuosime kaimiškus kelius ir kitą infrastruktūrą, taip pat kaimo gatvių ir kiemų apšvietimą. Sutvarkysime rajono autobusų maršrutus, kad net ir tolimiausio rajono kaimelio gyventojai galėtų patogiai keliauti po rajoną ir toliau.

   Kitas ne mažiau svarbesnis mūsų prioritetas – dėmesys jaunajai Širvintų kartai. Stengsimės, kad rajono vaikų darželiuose Širvintų gyventojų vaikams būtų pakankamai vietų, visame rajone gerinsime vaikų erdves. Aktyviai sieksime pritraukti jaunas šeimas su vaikais atvažiuoti ir įsikurti Širvintų rajone. Tam tikslui skatinsime investicijas ir verslą kurti naujas darbo vietas, ypač remsime vietinį ir smulkųjį verslą. Planuojame spartinti daugiabučių namų modernizaciją, rasime būdų, kaip atnaujinti mūsų ligoninę.

   Galiu Jus užtikrinti, kad kultūra – taip pat mūsų prioritetų sąrašo viršuje. Remsime kultūrą ir gerinsime darbo sąlygas kultūros darbuotojams visame rajone. Ne tik Kernavė taps patrauklesnė vietos ir užsienio turistams. Įkursime žadėtą Širvintų istorijos ir kraštovaizdžio muziejų.

   Sieksime atviros, veiksmingos ir draugiškos žmonėms vietos savivaldos Širvintose. Asmeniškai garantuosiu, kad žmonės nebijotų nė vieno Širvintų rajono savivaldybės  tarybos nario. Mano, kaip merės, durys Jums visada bus atviros. Užtikrinsime efektyvų ir skaidrų Širvintų rajono biudžeto naudojimą, suteikdami daugiau galimybių gyventojams prisidėti jį formuojant.

    Pirmiausia norėjosi pakalbėti apie Jūsų problemas ir mūsų siūlomus sprendimus ir tik po to pristatyti save ir savo politinę komandą. Jums pristatyti manęs kaip ir nereikia – neatvažiuoju į Širvintas tik tam, kad dalyvaučiau savivaldybės tarybos posėdžiuose. Širvintose užaugau, sukūriau šeimą ir su vyru užauginau du nuostabius sūnus. Beveik visą savo gyvenimą gyvenau ir gyvenu Širvintose. Nors oficialiai dirbu Vilniuje, iš tiesų dažnai dirbu iš namų Širvintose. Širvintos – mano namai, mano bendruomenė ir mano žmonės. Niekur nėra geriau nei Širvintose.

   Jūsų problemos yra mano problemos. Puikiai žinote, kad nesu kažkokia Širvintų elitinio rato narė, neturinti jokio supratimo, kuom gyvena rajono gyventojai, kuom gyvenate Jūs.  Per savo profesinį gyvenimą esu sukaupusi daug politinės ir administracinės patirties, tiek dirbdama dvi kadencijas Širvintų rajono taryboje, tiek daugiau nei dešimt metų besidarbuodama Seime.

     Mūsų komanda – stipri, darbšti ir turinti daug svarbios ir įvairios patirties. Tarp mūsų – Jums gerai pažįstami gydytojai, inžinieriai, įstaigų ir įmonių vadovai, įvairių sričių specialistai ir profesionalai. Tai – ilgametis Kernavės girininkas Rimas Kazlauskas, kurio dėka pasodinome daugiau nei kelis tūkstančius medžių; mūsų visų mylima ir brangi šeimos gydytoja – Nijolė Opanovičienė; verslininkas Vaidas Kuznecovas; Širvintų rajono draudimo ekspertai – Saulius ir Gediminas Voveriai; Užimtumo tarnybos specialistė – Akvilė Adomavičiūtė; jaunas, bet itin patyręs politikas Giedrius Jozonis, be kurio neįsivaizduojamas Širvintų politinis gyvenimas; saugos tarnybos vadovas, buvęs policijos komisaras Juozas Čepas, finansininkė – Alina Bilotienė.

Šie ir kiti socialdemokratų kandidatų sąraše esantys žmonės pasiruošę daug ir sunkiai dirbti Jūsų ir Širvintų rajono labui.

  Brangūs Širvintiškiai, nebijokite pokyčių, nors pokyčiai gali ir bauginti. Kas dar nedalyvavote išankstiniame balsavime, ateikite sekmadienį prie balsadėžių ir išrinkite naująją Širvintų valdžią. Jūs žinote, kad Širvintų socialdemokratai labai gerai išmano viso rajono problemas nuo rajono „sostinės“ iki pakraščiuose įsikūrusių kaimelių ir gyvenviečių.

   Taip pat žinote, kad mumis, Širvintų socialdemokratais, galite pasitikėti. Mus seniai pažįstate ir pažįstate gerai – žinote, kad mokame spręsti problemas ir laikomės duoto žodžio. Neturime asmeninės naudos siekių – norime, kad visa Širvintų rajono teritorija vystytųsi tolygiai, mūsų bendruomenėje vyrautų socialinė lygybė ir teisingumas ir nei vienas Širvintų rajono gyventojas nesijaustų nematomas ir nuskriaustas. Jei būsiu išrinkta mere, kartu su savo komanda sieksiu, kad visas Širvintų rajonas klestėtų.

   Balsuokite už tuos, kuriuos puikiai pažįstate ir kuriais, žinote, kad galite pasitikėti. Balsuokite už Socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą Nr. 5 ir už mane, kaip būsimą Širvintų rajono merę.

Politinė reklama, bus apmokėta iš LSDP rinkiminės sąskaitos pagal sutartį ŠS 23-03. Užsakymas ŠS 23-14-59KŽ