Laisvės kelias mums suteikė galimybių

Gerbiami Širvintų rajono gyventojai!

   1990-ųjų kovo 11-ąją ilgai širdyse nešiotą Laisvės siekį pavertėme gyvenimu. Laisvės kelias mums suteikė galimybių, taip pat įpareigojo mūsų atsakomybę už jį ir savo šalį.

   Tad šią gražią ir svarbią kiekvienam lietuviui pavasario dieną pasidžiaukime atkurta nepriklausoma valstybe, palinkėkime vienas kitam tvirtybės ir ryžto išlikti oriais savo tautos vertybių puoselėtojais.

Širvintų rajono savivaldybės

 tarybos nariai opozicijoje