Svarbi informacija gyventojams – rajone ketinama statyti 117 vėjo jėgainių

Asociatyvi nuotrauka

   Į “Krašto žinias” kreipėsi rajono gyventojas, klausdamas, ar mes tai matėme. Svarbu yra tai, kad atsiliepimus pateikti gyventojai gali tik iki šio antradienio, tačiau rajone tylu, lyg niekas nieko nežinotų. Nors informacija paskelbta Širvintų rajono savivaldybės tinklapyje.

   Skubiai skelbiame informaciją gyventojams:

Pranešimas apie planuojamo iki 117 vėjo elektrinių parko statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią

PRANEŠIMAS APIE UAB „ŽALIA ŽEMĖ“ PLANUOJAMO IKI 117 VĖJO ELEKTRINIŲ PARKO ALIONIŲ SEN., ŠIRVINTŲ SEN. IR ZIBALŲ SEN. ŠIRVINTŲ R. SAV. VILNIAUS APSKR. TERITORIJOJE STATYBOS IR VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: UAB „Žalia žemė”, Labdarių g. 6A-16, LT-01120, Vilnius, tel. +370 5 2079563, el. p. darius@zaliazeme.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: UAB „Sweco Lietuva”, Spaudos g. 6-1, LT- 05132, Vilnius. Tel. +370 5 262 2621, el. p. info@sweco.lt; tinklalapis www.sweco.lt. Kontaktinis asmuo Vytautas Belickas, tel. +370 699 83628, el. p. vytautas.belickas@sweco.lt.

PŪV pavadinimas: UAB „Žalia žemė“ planuojamo iki 117 vėjo elektrinių (toliau – VE) parko Alionių sen., Širvintų sen., Zibalų sen. Širvintų r. sav. Vilniaus apskr. teritorijoje statyba ir veikla.

PŪV pobūdis – veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos: PŪV sprendiniais privačios nuosavybės sklypuose planuojama pastatyti ir eksploatuoti iki 117 VE bei įrengti jų veiklai vykdyti būtiną infrastruktūrą (elektros transformatorių pastotę (toliau – TP), požeminius elektros energijos perdavimo kabelius, aptarnavimo aikšteles ir privažiavimo kelius bei kt.). Planuojamų VE stiebo aukštis bus iki 180 m, bendras VE aukštis su pakelta mente – iki 280 m, skleidžiamo garso lygis iki 107 dBA. Vienos VE galia – iki 8 MW.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (toliau – PAV įstatymas) 3 straipsnio 1 dalį: PAV įstatymo 1 priedo 3.10.2 p. „sausumoje, kai planuojama statyti 7 ar daugiau vėjo elektrinių ir atstumas nuo planuojamų statyti vėjo elektrinių iki pastatytų, statomų ar planuojamų statyti yra 5 km ar mažesnis (matuojant tarp stiebų centrų) arba kai šie skaičiai ir atstumo dydžiai pasiekiami, įskaitant jau pastatytas, statomas ar planuojamas statyti vėjo elektrines“.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių): PŪV objektų vietos, laiko bei techninės alternatyvos nesvarstomos, atsižvelgiant į vertinimo rezultatus bus nagrinėjami alternatyvūs poveikį aplinkai mažinančių priemonių sprendiniai. PŪV poveikis aplinkai bus lyginamas su esama situacija.

PŪV vietos ypatumai: VE vietos planuojamos Alionių sen., Širvintų sen. ir Zibalų sen. Širvintų r. sav., o TP – Bekešių k., Giedraičių sen. Molėtų r. sav. Vilniaus apskr. teritorijose. Planuojamoms VE artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra už 250 m, Alionių mstl. – 540 m , Zibalų mstl. – 410 m, Širvintos – 815 m. PŪV objektai nepatenka į kultūros paveldo vertybių, saugomas ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijas bei jų apsaugos zonas (toliau – AZ). Nuo planuojamų VE iki artimiausių registruotų kultūros vertybių yra: Levaniškio II dvaro sodybos – 290 m, Šešuolėlių II dvaro sodybos fragmentų – 3600 m, Rubikonių pilkapyno vad. Švedų kapais – 310 m iki AZ, Kiemelių kapinyno – 590 m. Nuo planuojamų VE iki artimiausios Natura 2000 teritorijos: Šešuolėlių girios – 100 m, iki kitų artimiausių saugomų teritorijų: Šešuolėlių telmologinio draustinio – 125 m. Iki artimiausios užsienio valstybės sienos: Baltarusijos – 42 km.

PAV subjektai: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Širvintų r. savivaldybės administracija; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Informacija apie AAA priimamą sprendimą: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši PŪV gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo.

19 thoughts on “Svarbi informacija gyventojams – rajone ketinama statyti 117 vėjo jėgainių

 • 2023-03-29 at 10:33
  Permalink

  Tokiais sprendimais Širvintų raj. tikrai nepritrauks gyventojų. O kiek statosi jau dabar namų toje pusėje.. tik viena aišku, kad niekas nenorės gyventi šalia tokių jėgainių.. o jau gyvenantys žmonės sunkiai parduos savo turtą…pasiklausykite ką kalba žmonės gyvenantys prie vėjo jėgainių netoli pajūrio ir su kokiom problemom susiduria kiekvieną dieną, pradedant nuo galvos skausmų iki pykinimų ir pan.. labai labai liūdna girdėti neadekvačius sprendimus.. lyginti su tokiom gigantėm kaip Vokietija nėra net prasmės.. šalies mastelis ne tas.. man neteko ten matyti namų prie pat jėgainių..

 • 2023-03-27 at 00:40
  Permalink

  O kur konkrečiai tos vietos, kur ruošiama statyti? Kur žemėlapis? Nėra jokios informacijos arba slepiama

 • 2023-03-25 at 15:40
  Permalink

  Ko jūs kabinėjatės? Ar blogai, kad į rajoną ateina milijoninės investicijos?

 • 2023-03-24 at 18:09
  Permalink

  Gal Pinskai tokį auksinį projektą gali įgyvendinti Vilniuje prie savo namų. Būtų geriausia išeitis.
  Kas per žmogus Giedrius Kviedaravičius? Įdomu kiek verslų turėjo ir paskutiniu laiku kiek turi?
  Kaip gali pagerėti kaimo žmonių gyvenimas nuo ūžesio?
  Valdžia nusileiskite ant žemės. Padėkite žmonėms su vandentiekiu bei kanalizacijos įrengimu, kelius taisykite, socialiniu būstus statykite, skirkite lėšų medicinai.
  Kaimo žmonės būkite budrūs, nes šis projektas visiškai neaiškus, atsižvelgiant kokios įmonės vykdys darbus. Įmonė be vadovo, be turto, be darbuotojų, kokią veiklą gali vykdyti?
  Kaimo vietovėse Nekilnojamas turtas vertės neteks. Niekas nepirks. Saugokime kaimus!!!!!!! Neduokite sutikimo, sklypų jėgainių statyboms.

 • 2023-03-22 at 05:59
  Permalink

  Kvaila bus opozicija, jeigu žmones gins ir jiems padės. Žmonės nusprendė, kad opoziciją reikia sunaikinti.

 • 2023-03-21 at 11:31
  Permalink

  Paminėta UAB “Žalia įmonė” skelbiama informacijoje be įmonės kodo. Neaišku kas per įmonė?
  Paieškojus tokiu pavadinimu įmonės, rasta informacija, kad viena įmonė registruota Girulių g. 5, Vilnius. Dirba vienas darbuotojas, įmonė įkurta prieš metus, apie įmonės vadovą informacijos nėra, įstatinis kapitalas 2500 Eur!!!!! Kita įmonė tokiu pat pavadinimu, bet adresas yra Labdarių g. 6A-16.
  Kuri iš jų tikra?

 • 2023-03-21 at 10:46
  Permalink

  Nu aš tai džiaugiuosi, kad merės rinkėjai, gaus tai, ko nusipelnė. Tikriausiai negirdėjo, kaip tos turbinos kaukia – už penkių kilometrų girdisi. Bet kai tuščiose galvose taip ar taip gaudžia, tai jokio skirtumo.

 • 2023-03-21 at 07:33
  Permalink

  Tokie projektai yra milijardiniai, jie praktiškai neatsiperka, nes tai besisukančios dalys, kurias reikia nuolat keisti ir remontuoti. Todėl elektra vėl brangs dviem kartoms į priekį. Turime jūrą, ten ir statomi tokie kiekiai jėgainių.

 • 2023-03-21 at 00:04
  Permalink

  Zibalų ir Anciūnų kandidatės į tarybą ir kt. lojalieji krašto gyventojai tik to ir troško, dabar labai džiaugiasi :)))

 • 2023-03-20 at 19:30
  Permalink

  Aš tai nesuprantu kame čia seimo nario “nerealus indėlis”, kaip dėl to pagerės Zibalų, Alionių, Širvintų sen. gyventojų kokybė.
  Kame tas “aukso puodas” Širvintų rajono gyventojams, jei planuojami parko pajėgumai (500 MV)  galėtų tenkinti maždaug 25 tokių rajonų poreikius, nes Širvintų rajonas naudoja apie 20-30 MW,

  Molėtų rajone verslo parkai, naujos investicijos, Teltonika,  darbo vietos,  Zibalų ir Alionių seniūnijoms – triukšmas, galvos skausmas ir pan.

 • 2023-03-20 at 15:24
  Permalink

  Ir 117 hektarų sunaikintos gamtos, be paukščių, vabzdžių, žalia dykuma…

 • 2023-03-20 at 09:47
  Permalink

  O tai čia valstybinėje žemėje statys, ar kaip? Rajonas turi tiek daug “laisvos” žemės?

 • 2023-03-19 at 18:44
  Permalink

  Likom akis į akį su turbinomis. Vienos valdžioje, kitas pastatys prie namų langų. Ir nėra kam pasiskųsti. Patys pasirinkom.

 • 2023-03-19 at 10:06
  Permalink

  Merdėkit, provincijos! Viskas ir toliau – tik didiesiems miestams ir pasiturintiems jų gyventojams!
  Štai tokia ta 33 metų mūsų nepriklausomybė( busimos prezidentės žodžiai ).
  – ir atėjo į regionus investicija. AČIŪ.

 • 2023-03-19 at 08:48
  Permalink

  Tie, kurie gyveno vienkiemiuose gamtos garsuose, dabar gyvens miesto triukšme. Bet nei keliai, nei patogumai nepasikeis

 • 2023-03-18 at 23:31
  Permalink

  Ojoj. Tai Zibalai, Šešuolėliai, Anciūnai bus paaukoti ir apdovanoti nuolatiniu triukšmu, vibracija ir tais baisuokliškai besisukančiais sparnais?

 • 2023-03-18 at 21:40
  Permalink

  Nesuklydot? Gal 17. Nu 117 tai visas miškas gaunasi

 • 2023-03-18 at 21:36
  Permalink

  Surinkite 107dB. Koks tai garsas? Pirmas google atsakymas, tai pavojaus sirenos garsas. Tokį garsą sukelia žoliapjovė, ir diskinis pjūklas, kai dirbame patys. 1 minutė per dieną nesukelia rizikos. O čia bus dešimtmečius.

Comments are closed.