Dėl pirmojo išrinktos naujos Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

   Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, sušaukiu pirmąjį išrinktos naujos 2023–2027 m. kadencijos Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuris vyks 2023 m. balandžio 18 d. 11.00 val. Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro pastate (I. Šeiniaus g. 4, Širvintos) esančioje parodų salėje.

   Posėdyje prisieks naujai išrinkti Tarybos nariai ir meras.

   Posėdyje bus svarstomi klausimai:

 1. Dėl pritarimo teikiamai kandidatūrai į Širvintų rajono savivaldybės vicemero pareigas.
 2. Dėl tarybos nario, pavaduojančio merą, skyrimo.

Širvintų rajono savivaldybės Nr. 48 rinkimų komisijos pirmininkė Jūratė Meškutavičienė

6 thoughts on “Dėl pirmojo išrinktos naujos Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdžio sušaukimo

 • 2023-04-18 at 09:57
  Permalink

  Kas Živilei pasidarė, kad jinai socialiniuose tinkluose kontroliuoja komentarus apie save. Talpina vis naujas nuotraukas ir tie patys komentarai gerieji eina kartu su nuotrauka, o kiti ištrinami.
  Kur Živilės sulaužytas žandikaulis? Jai kaip vėžiui staigiai atauga? Vienas cirko numeris baigėsi. Nelabai žmonės patikėjo. Gali ruošti kitą numerį stipresnį.
  Tai pas ką siuvo šiai dienai drabužius? Kiek užsakyta gėlių puokščių ir kokio dydžio?
  Kiek televizijų pakviesta, kiek straipsnių užsakyta?
  Ar jinai žino, kiek Širvintų rajone šiandien žmonių neturi pastogės, kiek vaikų gyvena be vandens dar, kiek žmonių neturi ką valgyti, kiek žmonių neįstengia nusipirkti vaistų? Smarkiai abejoju.
  Išvis kiek žmonėms kainuoja šiandieninis cirkas? Kur galima rasti? Nes jos socialiniuose tinkluose galima rasti tik tą, kaip moteriškė (sveikata?) pati save garbina.

 • 2023-04-17 at 20:18
  Permalink

  Opozicijos lyderis automatiškai yra savivaldybės kolegijos narys. Tarybos posėdžių metu opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimų ir pasisakyti tarybos posėdyje svarstomais klausimais. Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis – daugiau nei pusės savivaldybės tarybos narių, priklausančių savivaldybės tarybos opozicijai, savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruotas savivaldybės tarybos opozicijai atstovaujantis tarybos narys. Jis atlieka įstatymu ir savivaldybės tarybos reglamentu jam pavestas funkcijas, turi įstatyme ir reglamente nustatytas teises.

 • 2023-04-17 at 16:35
  Permalink

  Opozicijos lyderė bus sijonėlio trumpumo lyderė. Lyderystė turi labai aiškiai matytis.

 • 2023-04-17 at 15:42
  Permalink

  Ar opozicija sutars, kas bus opozicijos lyderiu? Ar opozicija nuo pat pirmųjų Tarybos darbo dienų naudosis įstatyme numatytomis teisėmis?

 • 2023-04-17 at 12:06
  Permalink

  Jau viskas sudėliota, sustatyta į vietą. Pakeitimų nebus. Darbo užmokesčiai išdalinti. Papildomi už “gerus darbus” po 40 proc. bus paskirti vėliau.
  Ar teisybė, kad Baltušytė ir Audėjūtė atsisakė tarybos narių mandatų?
  Jeigu taip , tai kaip jaučiasi tie rinkėjai, kurie už jas balsavo, apgauti.
  Živilė jau krenta iš pirmųjų gretų, todėl kiti turi atsitraukti.
  Ar balius su šokiais bus?
  Kiek šitam renginiui skirta lėšų?

 • 2023-04-17 at 09:53
  Permalink

  2. Merą pavaduojantis vicemeras vykdo visus mero įgaliojimus, išskyrus nustatytuosius šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 20 ir 21 punktuose. Vicemerui pavaduojant merą, šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 12, 13 ir 15 punktuose nustatytus mero įgaliojimus vykdo savivaldybės taryba, o šio įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4, 5 ir 7 punktuose nustatytus mero įgaliojimus – laikinai savivaldybės tarybos paskirtas tarybos narys.
  2. Meras savivaldybės tarybai teikia kandidatūrą į vicemero pareigas. Jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu savivaldybės tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru. Jeigu meras, savivaldybės tarybai pirmą kartą nepritarus jo teiktai kandidatūrai, teikė kito asmens kandidatūrą į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktinai vieną iš savivaldybės tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas.

Comments are closed.