Liūdime dėl netikėtos Jono Romaškos mirties

Aš mirčiai netikiu. Neatima ji nieko.
Ji tik patikrina, kas gyva, o kas ne.
Ir gyva – žemėje tvirta plyta palieka,
Širdy – ugnies lašu ir vyturio giesme. (J. Degutytė)
    Skausmingai nutilo armonika… Niekada Tavo pirštai nevirkdys jos…
   Tave išsirinko baltieji angelai ir pasikvietė eiti kartu. Tu atlapa širdimi, net nespėjęs ištarti sudiev, išskubėjai iš gyvųjų pasaulio, palikdamas didžiulę tuštumą, skausmą mūsų širdyse. 
  Liūdime dėl netikėtos Jono Romaškos mirties ir nuoširdžius užuojautos žodžius tariame žmonai, vaikams, artimiesiems ir visiems Jį mylėjusiems.
LPS ,,Bočiai” Širvintų rajono bendrija