Bočiai sveikina visas Mamas, Močiutes ir Proseneles

Save kaip saulės šviesą dalini, už kitus į kalną ir prieš vėją Tu kopi.  

Meile, gerumu kvieti, paprastumą, nuoširdumą, viltį dovanoji.  

Džiaukis laisve, meile ir gėlių žiedais, būk linksma, švelni, dosni Tu būk visados!  

Palinkėti sveikatos, laimės šiandien aš Tau noriu. Su mamos diena! 

LPS ,,Bočiai” Širvintų rajono bendrija sveikina visas Mamas, Močiutes ir Proseneles