Signatarų genealogijos istorijomis mokiniai paskatinti domėtis savo šeimų istorijomis

Pasakoja Vidimantas Kučas

/ VORUTA /

/ Neringa TUŠKEVIČIENĖ /

   Neseniai dienos šviesą išvydusi knyga „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“ skatina jaunimą domėtis ne tik įžymių, Lietuvai nusipelniusių žmonių, bet ir savo šeimos istorija.

  Musninkų bendruomenę aplankė du svečiai, kurie čia visada labai laukiami. Tai Vasario 16-osios nepriklausomybės akto signataro Alfonso Petrulio giminaičiai: Nijolė Petrulytė-Štriupk ir  genealogijos tyrinėtojas Vidimantas Kučas. Jie yra ketvirtos eilės pusbrolis ir pusseserė. Abu yra Alfonso Petrulio giminaičiai – ponia Nijolė per tėvo liniją (A.Petrulio brolio vaikaitė), ponas Vidimantas – per mamos liniją (A.Petrulio mamos sesers provaikaitis).

Nijolė Petrulytė – Štriupk

Svečius pasveikino Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijos direktorė Palmira Kvietkauskienė ir pasidžiaugė gimnazistų galimybe pasiklausyti tikrų istorijų.

  Musninkų Švč.Trejybės parapijos klebonas, kunigas Marius Talutis padėkojo gimnazijos bendruomenei, kad deramai gerbia ir puoselėja Alfonso Petrulio atminimą. Susirinkusiems priminė, kad šie metai yra jubiliejiniai – sukanka 150 metų nuo Nepriklausomybės akto signataro A.Petrulio gimimo. Alfonsas Petrulis padėjo eiti išsilavinimo keliu. Jis matė ir suprato, kad išsilavinęs žmogus – laimingas žmogus. Pasak kunigo Mariaus, A.Petrulis degė patriotizmu, buvo puikus pedagogas. Kunigas pasakojo apie mūsų kraštą, kuris tikrai nebuvo lietuviškas. Net lietuvių šeimose tarpusavyje buvo kalbama lenkiškai. Kunigas A.Petrulis, siekdamas skatinti kalbėti lietuviškai, ėmė kas antrą savaitgalį pamoklus skaityti lietuviškai. Gaila, kad Musninkuose signataras gyveno labai neilgai, jis mirė prie altoriaus eidamas savo pareigą – tarnystę žmogui. Baigdamas savo pasisakymą, kunigas Marius pakvietė visus Alfonso Petrulio garbei sugiedoti Lietuvos valstybės himną.

Himnas A.Petrulio garbei

   Heraldikos draugijos narys ir genealogijos tyrinėtojas Vidimantas Kučas pasakojo, kad artėjant Nepriklausomybės akto šimtmečiui buvo nutarta pasidomėti visų Akto signatarų geneologijomis. Taip palengva atsivėrė šeimų istorijos. Tiesa, šimtmečiui parengti knygą nespėta, ji dienos šviesą išvydo tik visai neseniai.  Mokiniai sužinojo apie Alfonso Petrulio, jo brolių ir kelių giminaičių genealogijos medžius ir svarbius gyvenimo įvykius.

  Mokiniams papasakota, kad tyrinėjant Petrulių genealogiją, paaiškėjo, kad dauguma jų turėjo du vardus. O du vardus vaikams duodavo kilmingieji. Buvo iškelta versija, kad Petruliai (Petrulevičiai) galėjo būti kilmingi. Bet niekada tuo nesididžiavo ir nesigyrė.

Nijolė Petrulytė-Štriupk pristatydama knygą, teiravosi moskinių, ar jie žino savo mamos mergautinę pavardę, o močiutės? Pasak viešnios, pradėti domėtis genealogija reikia nuo savo šeimos. O jau tuomet žingsnis po žingsnio galima eiti tolyn. Ponia Nijolė dovanojo gimnazijai naujai išleistą knygą „Signatarų genealogijos. 1918 m. Vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai“.

  Gražios, kartais ir skausmingos istorijos nepaliko nė vieno abejingo. Kaip sužinoojo mokiniai, ir įžymūs žmonės mylėjo, kentėjo, ilgėjosi ir… net žudėsi dėl to, kad buvo įsiparegoję ir negalėjo likti su mylimuoju.

  Renginyje dalyvavo Musninkų miestelio gyventojai ir seniūnė Birutė Jankauskienė, Musninkų Alfonso Petrulio gmnazijos vyresnių klasių mokiniai, mokytojai, Širvintų rajono bibliotekininkai ir visi, kam smalsu sužinoti Musninkuose gyvenusių žmonių gyvenimo istorijas.