Akivyskupo Liongino Virbalo SJ knyga „Sekmadienių stabtelėjimai. Evangelijų meditacijos“

/ VORUTA /

   „Magnificat leidiniai“ išleido arkivyskupo Liongino Virbalo SJ knygą „Sekmadienių stabtelėjimai. Evangelijų meditacijos“. Tai labai asmeniškas didelę sielovadinę patirtį turinčio dvasininko pasidalijimas įžvalgomis ir išgyvenimais, sužadintais tos dienos liturginiuose Bažnyčios skaitiniuose pateikiamų evangelijų ištraukų.

  „Kartą feisbuke pasidalijęs mintimis apie Pelenų dienos prasmę, pamaniau, kad vertėtų po keletą sakinių parašyti ir apie gavėnios sekmadienių evangelijas. Vėliau – ir Velykų, ir Eilinio laiko, ir t. t. Šis užmojis tęsėsi trejus metus, nes sekmadieniais skaitoma vis kita Šventojo Rašto ištrauka, taigi apėmė visą sekmadienio skaitinių ciklą, ženklinamą A, B ir C raidėmis.

   Nesiekiau nuosekliai komentuoti evangelijų tekstų, jų nagrinėti ar pritaikyti mūsų dienoms. Tiesiog visą savaitę atidžiai skaitant ir apmąstant Dievo žodį atsiskleisdavo naujų jo aspektų, pavykdavo pastebėti prasmingų sąsajų su kitomis Šventojo Rašto knygomis, kildavo troškimas tiesiogiai kreiptis į Viešpatį. Sekant šv. Ignaco Lojolos dvasine tradicija būdinga medituoti ir kontempliuoti Jėzaus gyvenimo įvykius bei ištarmes – slėpinius, kurie atskleidžia daug daugiau, negu galime pamatyti iš pirmo žvilgsnio. Kartais užtekdavo atkreipti dėmesį į kurį nors žodį ar sakinį, kartais šventės kontekstas skatindavo jį pakomentuoti. Visa tai liko užfiksuota šiuose trumpuose ir gana įvairiuose tekstuose. Tai buvo tarsi paprasti stabtelėjimai, mane praturtinę ir teikę vidinio džiaugsmo. Kadangi skaitant Evangeliją kilusi mintis gali ir kitą padrąsinti, paskatinti mąstyti ir patį ieškoti atsakymų į aktualius gyvenimo klausimus, norėjosi tuo pasidalinti.

  Per šį laiką sulaukiau nemažai padėkų už parašytas mintis. Kai kas jas tiesiog perskaitydavo, kiti naudodavo gilindamiesi į sekmadienio Dievo žodį. Dėl to atrodė prasminga surinkti visus tekstus į vieną leidinį, kad jie ir toliau galėtų pasitarnauti skaitytojams. Čia nerasite įprastų Šventojo Rašto nuorodų, tiktai kabutėmis pažymėtas cituojamas vietas. Šie tekstai skirti ne studijuoti, o pamilti Dievo žodį, labiau širdimi atsiliepti mus nuolat kalbinančiam Dievui. Kadangi jie nėra išbaigti ar išplėtoti, tegul tarsi „užveda ant kelio“, tepaskatina paėmusius šią knygą į rankas pačius atsiversti Šventąjį Raštą, galbūt kasdien perskaityti dienos Mišių skaitinius ar bent evangeliją, o gal ištikimai visą savaitę pasilikti prie vieno teksto. Kaip ragina Vatikano II susirinkimo konstitucija apie Dievo žodį Dei Verbum, „šventųjų knygų skaitymu ir studijomis ‘Dievo žodis tesiskina kelią ir tebūna gerbiamas’“ (2 Tes 3, 1), ir Bažnyčiai patikėtas apreiškimo lobis vis labiau tepripildo žmonių širdis“.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ , knygos įžanga

 Atsiliepimai apie knygą

  Kas sekmadienį Žodis „atrakina“ kiekvienam iš mūsų kas akimirką įteikiamą asmeninę žinutę nuo Dievo – tai yra mūsų tikrovė, mūsų gyvenimas. Knyga, kurią laikote rankose, moko, kaip naudoti šį raktą. Moko kantriai it sodininkas, įgudęs gerbti lėtą dangiškojo lietaus laistomo daigo augimą – taip pereinamas trejų metų sekmadienio liturginių skaitinių ciklas. Čia surinkti apmąstymai – lyg manos žiupsneliai, per tuos metus išbarstyti interneto platybėse. Esu tikra, kad ne tik man jie dažnai prasprūsdavo pro akis, todėl dabar negaliu atsidžiaugti šia dovana – gauti juos surinktus į vieną dubenį.

Jūratė Micevičiūtė, humanitarinių mokslų daktarė

  Sielos knyga, kurioje atidžiai renkami žodžiai, tikslūs apibūdinimai ir nuosekliai išdėstytos mintys persipina su dvasiniais potyriais ir tikėjimo mokslu. Akivaizdu, kad ją parašė Meistras. Labiausiai šioje knygoje mane sužavėjo „stabtelėjimai stabtelėjimuose“ – kiekviename iš jų galima užfiksuoti dar vieną mažytį stabtelėjimą, vos keliais žodžiais apibūdinantį ir koncentruojantį išreikštą mintį bei sustiprinantį prasmę. Kartais tai keli žodžiai ar sakinys, priverčiantis stabtelėti ir skaitytoją. Su malonumu perskaičiau šią knygą ir viliuosi, kad dar ne kartą ją atsiversiu.

Juozas Gaižauskas, rašytojas ir aktorius

  Daugelį kartų teko skaityti arkivyskupo Liongino apmąstymus feisbuke. Apsidžiaugiau sužinojęs, kad jie iš virtualios erdvės persikelia į knygos lapus. Trumpi nuoseklūs komentarai padės skaitytojams išgirsti Dievo kalbėjimą ir maitintis jo Žodžiu. Ši knyga lydės krikščionis per liturginius metus ir paskatins vis labiau pamilti savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją Jėzų (Hbr 12, 2).

Mindaugas Sabutis, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas