Mirus Stanislovui Valančiui nuoširdžią užuojautą reiškiame Onutei Valančienei

Žmogus bejėgis ir gamta, ta visagalė

Prieš juodą nebūtį lemties.

Sprendimo jos pakeisti nieks negali,

Dar taip reikėjo tavo rankų ir širdies…

    Mirus Stanislovui Valančiui nuoširdžią užuojautą reiškiame Onutei Valančienei ir visiems artimiesiems.

Širvintų krašto vietos bendruomenių sąjunga