Taryba svarstė du klausimus

Šiandien vyko dar vienas Šivintų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Šį kartą Tarybai pateikti du klausimai.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Širvintų sporto centro struktūrinio padalinio įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo.

2. Dėl pritarimo projekto „Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymas ir ugdymo organizavimas jose“ įgyvendinimui.

Posėdį galima peržiūrėti savivaldybės įraše: