Liūdime dėl Stasio Šidagio mirties

https://www.facebook.com/krastozinios.lt/videos/485210759976745

   „Mirtis nutraukia žemiškus ryšius, bet ji neužgesina meilės, kuri mus vienija su visais, gyvenusiais mūsų tikėjime”. (Iš maldos į Dievo Motiną)

  Nors, atrodo, žinom išėjimo neišvengiamybę, bet tai visada užklumpa skaudžiai ir netikėtai. Viešpaties pakviestas į amžinybę išėjo geras mūsų šeimos draugas, nuoširdus žmogus Stasys Šidagis.  Šią sunkią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame žmoną Stasę, seseris, brolį, vaikus ir anūkus. Linkime dvasinės stiprybės ir paguodos, nepasiduoti ir rasti savyje ryžto toliau keliauti gyvenimo keliu.

   Priimk, Viešpatie, JO sielą.

Ališauskų šeima