Sveikiname Oną Kazlauskienę 80-čio proga

      Miela Onute ,

Bėga nubėga Gyvenimo kelias,

Nešdamas liūdesį, Džiaugsmą, svajones.

Kartais jis pilkas,

Kartais jis žalias,

Tirpdantis viltis,

Kančias, abejones.

Čiulbantis, žydintis, juoką nešiojantis

Tavo Gyvenimas, Tavo likimas…

Dienom ir valandom

Laiką išklojantis,

Naktį ir dieną į puokštę dar pinantis…

Net nežinai , kas bus pažadėta

Tavo lemtingoj Gyvenimo knygoj.

Laiko padangė, žvaigždėm nusėta,

Meilė – klajoklė, Žemėj paklydusi ?

Byra nubyra Tavo troškimai,

Lyg rudeniniai spalvoti lapai.

Geri Gyvenimą kaip pienių vyną,

Savo ketinimais drobes ištapai …

Tik netikėki, kad viskas baigias,

Kad ten, kur GERA grįžt neįmanoma…

Krinta tik lapai, tirpsta tik snaigės,

Tu lyg banga plauki Gyvenimu…

   Su gražiu jubiliejumi ! Miela Onute , linkim dideliausios sveikatos ir gyvenimo meilės !

Čiobiškio bendruomenė