Nuoširdžiai užjaučiame mirus Albertinai Krivelienei

  Mes bejėgiai prieš mirtį, bet ji per silpna sunaikinti prisiminimus ir paliktą šviesą, nes juk šviesa nemiršta – pasilieka žolėj, žiede ir vaiko akyse… (Justinas Marcinkevičius)

  Mirus Albertinai Krivelienei užjaučiame dukras ir sūnų su šeimomis.

Šarkaičių kaimo žmonės