Nuoširdi užuojauta Vidai Ališauskienei

   Šiandien miela Vida Ališauskienė neteko mylimo brolio. Amžinybėn išėjo Vladas Katinas, giesminikas, choristas, muzikantas.
   Reiškiame nuoširdžią užuojautą Vidai Ališauskienei, Ramutei Gaigalienei ir visiems artimiesiems.
    Dar kartą pasiklausykime jautrios giesmės “Anapus saulės”.