Liūdime dėl Janinos Garbatavičienės mirties

“Aš jau tenai – kur žydi sodai,

Jie žydi ištisus metus.

Ieškok manęs mažam žiedely,

Ieškoki po dangaus skliautus.

Aš jau tenai – kur žydi sodai,

Čia Rojus, čia visų namai.

Čia niekas niekam nepavydi,

Visi mes susitiksime čionai”… / Laimužė

 

   Nuoširdžiai užjaučiame dukras ir artimuosius dėl Janinos Garbatavičienės mirties.

   Tesiilsi ramybėje apšviesta Amžinybės šviesa su savo artimaisiais Dievo Dangaus Soduose.

LPS ,,Bočiai” Širvintų rajono bendrija