Specialusis planas, kaip iš vėjo jėgainių patirti malonumų

    2022 m. vasario – kovo mėn. 202 3m. kovo 29 d. susitikime su Zibalų kaimo bendruomene UAB „Žalia žemė“ vadovas Darius Narmontas teigė, kad sutartis su sklypų savininkais pradėjo sudarinėti 2022m. vasario – kovo mėnesiais. Tai yra, Širvintų rajono savivaldybės bendruomenė apskritai, o būtent Alionių sen., Širvintų sen., Zibalų sen. konkrečiai, nebuvo informuotos apie planuojamą ūkinę veiklą ir ypatingai reikšmingą poveikį kraštovaizdžiui, supančiai aplinkai ir t.t. Tai yra pamatinių Orhuso konvencijos principų pažeidimas.
2022 m. vasario 15 d. teisės aktų projektų svetainėje patalpinamas Širvintų rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas: „DĖL ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO“.
Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono saviva… (lrs.lt)
2022 m. kovo 31 d. Širvintų rajono savivaldybės tarybos posėdyje aukščiau minėtas sprendimas priimamas.
https://www.sirvintos.lt/lt/dokumentu-paieska/2086/actsdoclogic2893?sqid=742e33bda24c11fda42111c0e6a1b0e7c3e9a3d7

2022 m. balandžio 5 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės įsakymas.
Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo:
https://www.sirvintos.lt/lt/administracija/teisine-informacija/administracijos-direktoriaus-isakymai-iki-2022-12-31/1250/del-atsinaujinanciu-energijos-istekliu-inzinerines-infrastrukturos-vystymo-sirvintu-rajono-savivaldybes-teritorijoje-specialiojo-plano-rengimo-organizavimo-ir-planavimo-darbu-programos-patvirtinimo:18812
2022m. birželio 21 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktorės Ingridos Baltušytės įsakymas.
Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo. Koreguotas:
2023 m. vasario 20 d. Širvintų rajono savivaldybės svetainėje atsiranda skelbimas, kurio tekstas itin lakoniškas: „UAB „Žalia žemė“ kviečia Širvintų rajono ir miesto gyventojus į susitikimą apie planuojamas investicijas ir jų naudą žmonėms bei savivaldybei“
2023 m. vasario 22 d. Širvintų kultūros centre įvyksta minėtas renginys. Jame dalyvauja: UAB „Žalia žemė“ vadovas Darius Narmontas, UAB „Evecon“ atstovas Giedrius Kvedaravičius, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Tačiau visą renginį veda ir jame dalyvauja Širvintų rajono savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė. Tai nėra pažintinis renginys apie atsinaujinančią energetiką ir jos gamybos šaltinius. Merė Živilė Pinskuvienė savo dalyvavimu vienos, konkrečios įmonės renginyje, naudodamasi savo svoriu, reikšme viešajai nuomonei ir naudodamasi administraciniais resursais sudarė nuomonę, kad tik ši įmonė yra tinkama vykdyti šią veiklą ir jos veikla yra neabejotina.
2023 m. kovo 3 d. UAB „Žalia žemė“ kreipiasi į Širvintų rajono savivaldybės administraciją su prašymu „Patvirtinti vėjo elektrinių vystymo galingumą“.
2023 m. Kovo 3 – 7 d. Širvintų rajono savivaldybės administracijos atsakymas UAB „Žalia žemė”: “DĖL VĖJO ELEKTRINIŲ VYSTYMO GALIMUMO PATVIRTINIMO
Širvintų rajono savivaldybės administracija, išnagrinėjusi Jūsų 2023 m. kovo 3 d. prašymą “Patvirtinti vėjo elektrinių vystymo galingumą”, vadovaudamasi elektros energetikos įstatymo 22 straipsnio 9 dalies ** punktu, patvirtina, kad planuojamų plėtoti vėjo elektrinių iki 600 MW bendros galios lentelėje nurodytuose žemės sklypuose įrengimas ar statyba yra galimi” Toliau dokumente yra nurodomi 76 žemės sklypų unikalūs numeriai.
2023 m. kovo 7 d. Širvintų rajono savivaldybės svetainėje atsiranda skelbimas:
„Pranešimas apie planuojamo iki 117 vėjo elektrinių parko statybos ir veiklos poveikio aplinkai vertinimo pradžią“
Tą pačią dieną pranešimą apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbia ir Aplinkos apsaugos agentūra.
Iš svetainėje Sąrašas – https://www.tpdris.lt/lt_LT/web/guest/sarasas esančios informacijos matyti, kad „Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“ yra parengiamajame etape.
Pritarus sprendimui „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“, tuo pačiu pritarta ir jo tikslams:
2. Nustatyti šiuos Specialiojo plano rengimo tikslus:
2.1. sudaryti sąlygas darniai Širvintų rajono savivaldybės teritorijos (toliau – Savivaldybės) raidai, suderinti valstybės, Savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus energijos ištekliais;
2.2. suformuoti ilgalaikes Savivaldybės vėjo jėgainių ir saulės elektrinių plėtros kryptis siekiant užtikrinti saugų ir patikimą gaunamos elektros tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis bei neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai;
2.3. reglamentuoti aprūpinimo elektros energija būdus ir (arba) naudotinas energijos rūšis vartotojų teritorijose (zonose);
2.4. nustatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybai tinkamas vietas žemės ūkio teritorijose, įvertinti šių teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos aspektus, kitus reikalavimus;
2.5. numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų savitumo išsaugojimą;
2.6. įvertinti teritorijos urbanistinę struktūrą, parengtus ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus, esamą infrastruktūros sistemą ir kitą informaciją;
2.7. užtikrinti darnią alternatyvios energijos šaltinių plėtrą – numatyti vėjo jėgainių ir saulės energijos parkų statybos plėtros sprendinius, kurie nesukeltų pavojaus aplinkai ir žmonėms;
2.8. parinkti aplinkos ir visuomenės sveikatos apsaugos priemones ir apribojimus.
Kol nėra šio specialiojo plano, nėra nustatyta, kur ir kokia galima vėjo jėgainių parkų plėtra. Iki tol, kol šis planas nėra parengtas, sulaukti vieši visuomenės pasiūlymai, ir taryboje jam pritarta, savivaldybės administracija neturėjo teisės pritarti UAB „Žalia žemė“ planuojamai ūkinei veiklai.
KOMEDIJOS FINALAS
„Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje specialusis planas“. yra parengiamajame etape. Jo rengimo darbų konkursas nėra paskelbtas. Planas visuomenei pareikšti nuomonę nepristatytas. Planas nėra svarstytas Širvintų rajono savivaldybės taryboje, jam nėra pritarta. Jo tiesiog nėra ir niekada nebuvo. Jis nesupuvo, nesupelyjo, jo niekas nepagrobė, neatšaukė. Viskas, ką matėte iki šiol yra Cirkas su elementais įdomiais teisėsaugai.
Nors apie šio plano nebuvimą suprato ir bendruomenės ir asociacijos aktyvūs nariai, ir apie tai viešai buvo kalbėta Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos posėdyje, tačiau niekas nereagavo.
Bet atėjo metas, kai neištvėriau. Reikia pranešti ir parašyti taip, kad nereaguoti nebūtų jokių šansų. Taigi, birželio 31d. ankstyvą rytą, po daugiau nei aštuonių valandų rašymo pranešimą išsiunčiau:
LR Specialiųjų tyrimų tarnybai
LR Valstybės saugumo departamentui
LR Seimo pirmininkei
LR Ministrei pirmininkei
LR Energetikos ministerijai
Dabar išgirdo visi. Bet skubus tarybos posėdis užduoda dar daugiau klausimų. Juos išsiūsiu jau minėtoms institucijoms, tik šį kartą įtrauksiu ir Generalinę prokuratūrą.

Specialusis planas, kaip ir visi kiti veikia taip: “Galima tik tai, kas numatyta”. Ir jokiu būdu neveikia taip: “Rimtiems kentukams galima viskas, kas nėra draudžiama”. Tai yra, plano nebuvimas nereiškia, kad nėra draudimų, tai reiškia, kad nėra jokių galimybių nei vienai vėjo jėgainei.

5 thoughts on “Specialusis planas, kaip iš vėjo jėgainių patirti malonumų

 • 2023-08-20 at 17:14
  Permalink

  Kodėl nepastačius vėjo jėgainės aikštėje priešais savivaldybės pastatą. Juk savivaldybės administracija savo reikmėms gautų pigesnę elektros energiją.

 • 2023-08-19 at 16:54
  Permalink

  Aja jai, prabudo Virginijus, jau senokai neskaičiau jo nesąmonių. Kažkodėl lengviausia pradėti bauginti visuomenę. Pravažiuok per Lietuvą ir pamatysi, kiek ten vėjo jėgainių parkų. Gink dieve aš nesu visom keturiom už. Bet diskutuokime ir pažiūrėkime kas sutiko statyti SAVO žemėje tas jėgaines. Tai tikrai ne merė ar adm. direktorė.

 • 2023-08-08 at 17:28
  Permalink

  117 vėjo jėgainių tokiame mažame Širvintų rajone, nesuprantu, kur žmonėms ramybę rasti?
  Živilė išvyksta kiekvieną dieną į Vilnių, kur tyla, ramybė. Poilsis nuostabus.
  Tos įmonės, kurios dalyvauja šiame projekte, matomai jos yra panašios į Sporto centro statybos pirmą rangovą, kuris pabėgo.
  Ką Širvintų rajono gyventojai turės iš vėjo jėgainių? Kokia nauda? Elektros stulpai stovi, tai turime elektrą namuose. O ką duos ūžiantys sparnai?
  Kodėl taip daug dirba rajono valdžia šiuo klausymu? Darbuotojams net atlyginimai padidinti iki 40 proc.
  Žmonės neįsivaizduoja, kas dėsis, jeigu prasidės statybą? O naudos mums nebus nei už grašio. Kas smarkiai suinteresuotas, tam ir nauda bus.
  Savivaldai duota dabar visiška laisvė, už tai Pinskuvienė, ką nori tą ir daro. Kadangi rajono kompetetingi gyventojai pasitraukę į šoną nuo rajono gyvenimo. Jokių juk patikrinimų nevyksta. Kiek prisidirbta su čekiais, su pinigų neteisingu panaudojimu ir gerai, ir toliau mulkina žmones. Visur melas ( meras su savo tarybos nariais ).
  Sarpauskas dirba pilnu tempu, bet mes turime jį palaikyti.

 • 2023-08-07 at 17:03
  Permalink

  Gerai, kad dar yra politikų, kurie dirba dėl žmonių ir gina juos net tada, kai tie kliedi. O anonimui linkiu, kad aplink tamstos trobą pastatytų po jėgainę ant kožno kampo. Va tada pasiklausyčiau, kaip žviegsit.

 • 2023-08-07 at 16:54
  Permalink

  Rašinėlis vertas ..,.,…………

Comments are closed.