Mirus brangiai mamai nuoširdžiai užjaučiame Juozą Misevičių

Netektis…

O gal žvaigždė?

Išsivedė brangiausią žmogų.

Lemtis…

O gal gyvenimas?

Paliko begalinį skausmą.

   Telydi Tave paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą. Mirus brangiai mamai nuoširdžiai užjaučiame Juozą Misevičių ir visus artimuosius.

Vileikiškių kaimo bendruomenė