Burokų k., Trakų sen. bus atliekami kadastriniai matavimai

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534,  32.1.1.2 papunkčiu,  UAB „Geoforta“ informuoja gretimo žemės sklypo kad. Nr. 7920/0004:136 savininko Stepo Ustilos (miręs) įgaliotus asmenis apie atliekamus gretimo sklypo, Burokų k., Trakų sen., Trakų r. sav. kadastrinius matavimus, kurie vyks 2023 m. rugpjūčio 30 d. 10:00 val..

   Matininkas Vidmantas Laužonis, tel. Nr. 8 609 48831, el.p.: lauzonis@gmail.com .

Užsakymas ŠS Nr. 23-72