Tarybai siūloma sujungti Širvintų gydymo įstaigas

   Širvintų rajono savivaldybės tarybai parengtas sprendimo projektas „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ ŠIRVINTŲ LIGONINĘ PRIJUNGIANT PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIRVINTŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO“. Tai reiškia, kad ketinama sujungti dvi rajono gydymo įstaigas – Širvintų ligoninę ir Širvintų PSPC (polikliniką).

  Toks sprendimas rajono tarybai siūlomas ne pirmą kartą. Dar 2015 metais į rajoną net buvo atvykę specialistai ir skartu su bendruomene (medikais ir gyventojais) sprendė šį klausimą. Tuomet buvo nutarta nuo reorganizacijos susilaikyti.

   Kaip nurodoma dokumentuose, „reorganizavimo tikslas – prijungti viešąją įstaigą Širvintų ligoninę prie viešosios įstaigos Širvintų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro siekiant gerinti Širvintų rajono savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą pagal gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų poreikius, didinant sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumą“.

   Kartu nurodomi ir laukiami rezultatai. Tarp jų: galimybė pritraukti daugiau ES ir kitų fondų lėšų, skirtų atnaujinti materialinę bazę, infrastruktūrą ir investuoti į žmogiškuosius išteklius; užtikrintas bazinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo paketas rajono gyventojams; Mažės valdymo ir ūkio išlaidos; bus  siekiama optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį, racionalizuoti finansinių ir infrastuktūros išteklių panaudojimą, sudaryti sąlygas medikų atlyginimų augimui, gerinti paslaugų kokybę; Skubiosios pagalbos užtikinimas (šeimos gydytojo kompetencijos ribose + būtinoji pagalba priėmimo sk.); Nauda pacientui: pacientui bus aišku, kur kreiptis esant poreikiui gauti visą bazinį paslaugų paketą. Bus įkurta atvejo vadybininko funkcija, kuri taupys laiką, suteiks pacientui aiškumo, kaip elgtis iškilus klausimų dėl jų sveikatos būklės; Pagerės pacientų sveikatos priežiūros teikimo sąlygos.

  Kiek sujungimui reikės lėšų, dokumente teigiama, kad „paaiškės rengiant reorganizavimo sąlygas. Tačiau lėšų šaltinis – reorganizuojamų sveikatos priežiūros įstaigų biudžetas. Tai reiškia, kad sprendimą priims rajono taryba, o finansuos abi jungiamos įstaigos.

  Dar net neprasidėjus procesui aišku, kad „Lėšos taip pat bus reikalingos  naujų antspaudų ir spaudų gaminimui, Registrų centre dokumentų registravimo mokesčiams. Lėšų gali reikėti tuo atveju, jeigu šiuo metu dirbantiems darbuotojams, kurių pareigybės būtų naikinamos, nebus pasiūlytos kitos pareigos arba  dirbantys darbuotojai  atsisakys dirbti pakeistomis sąlygomis ir tokiu atveju  reikėtų nutraukti darbo santykius.“ Ir apie tai rašoma dokumentuose. Tik neužsimenama, iš kur įstaigos tų lėšų ims, juk ir taip žinome, kad sveikatos įstaigos visoje Lietuvoje skundžiasi lėšų trūkumu.

   Tarybos posėdis vyks rugpjūčio 24 dieną.

  Skaitytojus kviečiame dalyvauti apklausoje (dešiniame tinklapio stulpelyje) ir balsuoti, ar reikia jungti rajono gydymo įstaigas. Lauksime ir Jūsų komentarų. Tik primygtinai prašome nieko neįžeidinėti.

17 thoughts on “Tarybai siūloma sujungti Širvintų gydymo įstaigas

 • 2023-08-24 at 09:05
  Permalink

  Akivaizdžios nykimo tendencijos: 2015 metais rinkėjų sąraše buvo 14 917, o 2023 metais – jau tik 13 307. Dar dalis jų prisideklaravę savivaldybės teritorijoje, o faktiškai čia negyvena. Neužilgo jau bus dykrų.

 • 2023-08-23 at 09:26
  Permalink

  Ligoninė savo funkcijų neatlieka. Tai ir pervadinkim senelių globos namais. Ne pastatas yra ligoninė. O suteikiamos paslaugos

 • 2023-08-22 at 19:46
  Permalink

  Po dešimties metų senelių Širvintų nykstančioje savivaldybėje bus daug daugiau nei šiandien: neišvengiamai plėsis globos namai

 • 2023-08-22 at 19:39
  Permalink

  O tai kas pasikeis pacientui sujungus įstaigas?
  Ar taip, ar taip visas rimtesnes ligas gydo tik Vilniuje. Nepergyvenkit, siuntimus bus kam išrašyti. O kam išlaikyti dvi administracijas?
  Prognozė. Po 20 m. liks tik privačios poliklinikos ir vieni valdiški senelių namai per abu (ligoninės ir poliklinikos) pastatus.

 • 2023-08-22 at 18:08
  Permalink

  Pribloškiantys rezultatai iš Švenčionių rajono gyventojų apklausos. Į klausimą “Ar sujungus Šven­čio­nių polikliniką ir li­go­ni­nę pagerėjo medicinos paslaugų kokybė?”

  4% atsakė, kad pagerėjo
  62% atsakė, kad pablogėjo
  24% atsakė, kad nėra skirtumo
  10% atsakė, kad neturi nuomonės

  Apklausoje dalyvavo 128 švenčioniškiai.

  Švenčionių rajonas pirmas šalyje (kovo mėnesį) sujungė polikliniką su ligonine, sukurdamas Šven­čio­nių rajono svei­ka­tos cen­trą. Tuomet, lankydamaisis Švenčionyse, sveikatos ministras A.Dul­kys sakė: “rei­kia bū­tent in­ves­tuo­ti į tas pa­slau­gas, ku­rių la­biau­siai rei­kia ra­jo­ne gy­ve­nan­tiems žmo­nėms”.
  Praėjo pusė metų ir štai matome pirmuosius rezultatus. Švelniai tariant nedžugina. Gal per mažai laiko, gal po 3 metų bus kažkas kitaip. Gal…
  O tuo tarpu toks įspūdis, kad reformos tikslas buvo ne pagerinti medicinos paslaugų kokybę, bet sutaupyti pinigų. Uždarė vaikų skyrių, sutrumpino chirurgijos skyriaus darbo laiką. Žinant tai, jau nebe taip stebina toks didelis žmonių nusivylimas.
  A.Dul­kys tuomet žadėjo: „Jei­gu įgy­ven­din­si­te šias idė­jas, pa­ža­da­me, kad jus ro­dy­tu­me kaip tei­gia­mą pa­vyz­dį Lie­tu­vai”. Tai ar idėjos blogos, ar įgyvendinimas nevykęs? Spręskite patys

 • 2023-08-21 at 23:32
  Permalink

  Jau senokai komentaruose buvo pažymėta, kad Širvintų rajono savivaldybė yra nykstanti: negelbsti savivaldybės vadovių piaras, kad čia atvyksta gyventi jaunos šeimos. Su kiekvienais rinkimais trumpėja čia gyvenančių rinkėjų sąrašas.

 • 2023-08-21 at 23:17
  Permalink

  Raimondui Kuodžiui jau kantrybė trūkinėja, tenka pasitelkti sarkazmą ir “ant pirštų parodyti”.
  Liepos 18d. įrašas:
  “Svarbiose srityse (sveikata, švietimas, net gelžkelių maršrutai…) Lietuva kelis dešimtmečius gyveno su iškreipta subsidiarumo forma: funkcijos apačiose, pinigai – iš esmės centre.
  Tokioj konfigūracijoj funkcijos tampa lėšų magnetais, būdais melžt centrinę karvę. Per daug negalvojant apie (tinklo) efektyvumą, kitų sričių ir savivaldybių finansinius poreikius ir pan. Klasikinis išorinis efektas.

  Kaip su tuo pabaigt? Arba 1) tinklas į centrą, arba 2) pinigai apačion, kad savivalda pradėtų daugiau galvot.
  S. Skvernelio vyr-bei tas jau lyg buvo išaiškinta (švietimo pavyzdžiu). Buvo net svarstoma tinklą pakelt į aukštesnį valdžios lygmenį, kad jį aptvarkyt”

  Kitaip sakant, gera frajeriui užsakinėti muziką ir viskį su konjaku, kai už tai sumoka kiti.

 • 2023-08-21 at 21:18
  Permalink

  Po truputį degraduojame. Užsidarinėja viena po kitos valdiškos ir privačios kontoros. Tai reiškia, kad aukštos kvalifikacijos, gerai uždirbantys darbuotojai čia neturi ką veikti, išsikelia. Kadangi mažėja gyventojų, tai tenka vieną po kitos uždarinėti, mažinti, jungti įstaigas. Ir t.t., ir t.t. Mirties spiralė rajonui.

  Užtat visą šlamštą didmiesčiai noriai grūda į rajonus – sąvartynai, atliekų perdirbimo gamyklos, milžiniškos vėjo jėgainės jums, kaimiečiai. Turėkite. Mums, didmiestiečiams, jų nesinori turėti šalia savo namų. Mieliau šalia pasistatysime ligonines, bankus, o jūs, mužikai, važinėkite pas mus.

  Tarybiniais laikais buvo geras multikas – “tau viršunėlės, man šaknelės”. Tai čia panašiai vyksta.

 • 2023-08-21 at 20:42
  Permalink

  grįžtame į pirminį tašką, kažkada buvo vienas darinys, paskui tobulino, modernėjo ir atsijungė, o dabar grįš iš kur atėjo. Manau daug vandens nutekės kol gyventojui ir medikams bus gerai.

 • 2023-08-21 at 16:21
  Permalink

  Liūdna. Eglutės ir fontanai negydo. Sulauksit mano metų ir suprasit

 • 2023-08-21 at 10:39
  Permalink

  Teoriškai taip. Ne visi rajonai sutinka jungti. Tik širvintiškiai juk nori jungmo (minėtos apklausos rezultatai tą rodo). Medikai irgi (tylą suprantu kaip pritarimą). Tai kodėl turėtų būti daroma kitaip?

 • 2023-08-21 at 10:34
  Permalink

  Įstaigos steigėjas (savivaldybė) gali nejungti. Tereikia jam pridėti dalį savo lėšų. O kas nori papildomų išlaidų?
  Nors. Kadaise Alytuje berods taip išsaugojo gimdymo skyrių – trūkstamas lėšas pridėjo savivaldybė.
  Klausimas, ar atsisakytume vieno renginio, kad išsaugotume sveikatos priežiūros įstaigas?

 • 2023-08-21 at 10:30
  Permalink

  Kaip suprantu, situacija yra identiška kaip su vėjo jėgainėmis. Ir tuo ir tuo atveju, vajų sukėlė šalies vyriausybė ir Seimas, priimdamas atitinkamus įstatymus. Savivaldybės daro tik tai, kas joms liepiama daryti. Kiti rajonai jau senokai yra sujungę šias įstaigas.

 • 2023-08-21 at 10:21
  Permalink

  Jūs man paaiškinkite, kaip galima jungti skirtingų lygių įstaigas. Jų skirtingos teikiamos paslaugos ir skirtingai apmokamos

 • 2023-08-21 at 10:12
  Permalink

  Prieš pusę metų vykusioje apklausoje dauguma širvintiškių pasisakė už įstaigų sujungimą. Tad tegul jungia, jei dauguma to taip nori.

Comments are closed.