Sveikinimas Ramučiui Krasauskui su 80-uoju gimtadieniu

Dienos daug rūpesčių nešioja,
Juos metų skrynion sudėlioja,
O kaip aplanko žmogų šventė,
Džiugu ir gera jam gyventi.
Mes linkime Jubiliatui
Sėkmės ir sveikatingų metų…
                                (S.L.)
   Sveikiname Ramutį Krasauską su garbingu 80-uoju gimtadieniu linkėdami stiprybės, geros sveikatos ir artimųjų meilės.
LPS ..Bočiai” Širvintų bendrijos taryba