Užjaučiame mirus Aldonai Burlingienei

Žmogus bejėgis ir gamta, ta visagalė

Prieš juodą nebūtį lemties.

Sprendimo jos pakeisti nieks negali,

Nors taip reikėjo Tavo rankų ir širdies…

Nuoširdi užuojauta Mykolui Satkevičiui ir visiems artimiesiems, mirus sesei Aldonai Burlingienei.

Vindeikių kaimo bendruomenė