Nuoširdžiai užjaučiame Aliną Bilotienę

Žmogus bejėgis prieš lemtį ir mirtį…
Gili užuojauta tegul bent dalele palengvina praradimo skausmą.
   Dėl mylimo tėvo mirties nuoširdžiai užjaučiame Aliną Bilotienę .

   LSDP Širvintų rajono skyriaus bičiuliai