Konservatoriai atskleidė savo tikrąjį požiūrį į mokytojus

   Atrodo, jau pasisakėme apie mokytojų streiką ir švietimo reformą, bet, pasirodo, – ne. Po paskutinių „garsiųjų konservatorių“ pasisakymų nebegalima tylėti. Taigi:
Finansų ministrės G. Skaistės vyras, konservatorių partijos narys, išvadino streikuojančius mokytojus „broileriais“, „komuniagomis“, sakė, kad šie „verkšlendami sukurs ištižėlių valstybę“.
Štai taip konservatorių grietinėlė atsako streikuojantiems mokytojams, kovojantiems už orias darbo sąlygas, padorų atlyginimą, mažesnes klases. Vis girdime šalies vadovų kalbas, esą mokytojo profesija tuoj taps prestižine, bet štai, vos mokytojai ima reikšti nepasitenkinimą pamatome, ką konservatoriai galvoja iš tikrųjų. Mokytojai, anot jų, yra verkšlentojai, kuriems vis kažko negana.
Mes pasakėme labai aiškiai, kad remiame profesinių sąjungų teisėtus reikalavimus ir vertiname streiką kaip priemonę skatinti socialinį dialogą siekiant sutarimo tarp visų suinteresuotų švietimo sistemos dalyvių.
O juk dialogo stiprinimas tarp valdžios institucijų ir mokytojų yra kaip niekada svarbus! Kilęs mokytojų nepasitenkinimas pirmiausia yra pasekmė prasto Vyriausybės darbo, t.y. valdžia nevykdė duotų pažadų dėl atlyginimų ir darbo sąlygų gerinimo bei ėmėsi neparuoštų reformų, tokių kaip ugdymo programų atnaujinimas, švietimo įstaigų jungimai ir uždarymai, egzaminų reikalavimų keitimai ir kita.
Darosi koktu prisimenant, kaip Vyriausybė reagavo į mokytojų planus pradėti streiką. Buvo bandoma visokiausiai būdais pažaboti sukilusius mokytojus: ministerijos iniciatyva pasipylė grasinimai teismais, kaltinimai dėl mokytojų tariamo nepatriotiškumo, klaidinanti informacija, kurios tikslas – diskredituoti mokytojus.
Televizijos eteryje, diskusijų laidoje, švietimo reformos „palaikytojai“ (gal tiksliau „antimokytojai“?) ragino, tiksliau prašė pasirinkti kitas protesto formas…
Tokiu savo elgesiu Lietuvos politinė vadovybė parodė labai aiškiai, kad mokytojų, dėstytojų vaidmuo kuriant saugią ir klestinčią Lietuvos valstybę yra tyčia smukdomas, žeminamas. Raginame konservatorius pasižvalgyti po Vakarų pasaulį, kur jie pamatys, kad streikas yra ne tik priimtina, bet labai reikalinga protesto forma, kuri leidžia darbuotojams kovoti prieš akivaizdžias neteisybes darbo vietoje.
Neteisinga, kad mokytojų atlyginimai vis dar nesiekia susitarimuose apibrėžto lygio. Neteisinga, kad mokytojai turi šokinėti per keletą etatų, kad sudurtų galą su galu. Neteisinga, kad mokytojai turi dirbti sausakimšose klasėse. Neteisinga, kad ministerija nedaro nieko, kad darytų šią profesiją patrauklesne, užpildytų darbuotojų vakansijas švietimo sistemoje. Neteisinga, kad ministerija „buldozeriu“ stumia reformas, kurių įgyvendinimas, kaip jau pastebėjome, visada užgriūna ant tų pačių mokytojų pečių.
Tai tiek apie šią temą Lietuvoje, grįžkime į mūsų rajono konservatorių pasisakymą:
V.Sarpauskas savo žinutėje socialinėje erdvėje siūlosi mokytojams pravesti „Gyvenimo įgūdžių pamoką“ (pateikdamas „metodine medžiagą“). Joje ieško dingstančių švietimo pinigų ir juos suranda privačiose ugdymo įstaigose (net išvardina visas valstybines ir nevalstybines aukštąsias mokyklas).
Ir čia norisi sutikti. Švietimo finansavimui negerėjant, privačiam, išties pelningam švietimo verslui atveriama vis daugiau galimybių pasinaudoti valstybės biudžeto lėšomis. Kai kurių tokių įstaigų pajamų struktūroje mokesčių mokėtojų pinigai sudaro net pusę.
Bet kodėl vardijamos tik aukštosios mokyklos? Nes… nepatogu? Nes… akivaizdu? Štai faktas:
Austėjos Landsbergienės įkurtoje Karalienės Mortos mokykloje ugdymas 2022 m. kainavo iki 8000 eurų per metus. Šios mokyklos deklaruota apyvarta už 18 mėnesių siekė 7,08 mln. eurų, o grynasis pelnas – 1,65 mln. Eurų.
Kokia dalį to pelno sudaro mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigai?

Gal todėl ir nesinori nieko keisti? Gal todėl ir gąsdina tie mokytojai su savo teisybės ieškojimais? Juk „biznis einasi“…
Tad, manome, kad mokytojai turi pilną teisę kovoti prieš šias neteisybes. O verkšlentojai, šiuo atveju, yra tie, kurie apsimeta, jog jiems rūpi efektyvus švietimo sistemos darbas ir tuo pat metu ją skurdina, privatizuoja. Linkime streikuojantiems mokytojams kuo didžiausios sėkmės – MES SU JUMIS!

Saulius Voveris ir Anna Kuznecovienė
LSDP frakcijos Širvintų rajono savivaldybės taryboje nariai

2 thoughts on “Konservatoriai atskleidė savo tikrąjį požiūrį į mokytojus

  • 2023-09-17 at 10:24
    Permalink

    Tai gal sarpiskiniai gal pakomentuoti savo šaikos pasisakymus?

  • 2023-09-16 at 08:18
    Permalink

    O merė šiuo klausimu nepasisakė? Kaip čia taip?

Comments are closed.