Užuojauta Laurai Meškutavičiūtei mirus mamai

2023-09-17

Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy,
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.

   Laura, telydi Tave paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
   Nuoširdžiai užjaučiame mirus mylimai mamai.

LSDP Širvintų rajono skyriaus bičiuliai 

Loading