Užjaučiame mirus mylimai mamytei Nijolei Pavasarienei

2023-09-18
Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj ji ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.
    Mirus mylimai mamytei Nijolei Pavasarienei nuoširdžiai užjaučiame dukrą Ernestą ir sunų Vaidą.
Kiauklių kaimo bendruomenė
Įvesti

Asta

Loading