Liūdime mirus Janinai Dubietienei

2023-09-27

“Aš jau tenai – kur žydi sodai,

Jie žydi ištisus metus.

Ieškok manęs mažam žiedely,

Ieškoki po dangaus skliautus.

Aš jau tenai – kur žydi sodai,

Čia Rojus, čia visų namai.

Čia niekas niekam nepavydi,

Visi mes susitiksime čionai”… / Laimužė

   Mirus Janinai Dubietienei iš Dubių kaimo, nuoširdžiai užjaučiame sūnus Albertą ir Sigitą bei visus artimuosius.

Vindeikių kaimo bendruomenė

Loading